3308 Sekretær

Mål

Skal lære å holde oversikt og kunne dokumentere alt som skjer i klubben. Sørge for at det blir skrevet referat både fra styremøter og alle andre arrangementer.

Målgruppe

4H-medlemmer som er glad i å skrive og liker å holde orden i papirer.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Sekretær i klubben.

Stikkord

Oppgaver, plikter og ansvar.

Arbeidsform og gjennomføring

Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. - Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idédugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv,

Problemstillinger

Føler du at beskrivelsen i kursheftet av sekretærrollen stemmer med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Møtereferat.

Stikkord

Møtebok, medlemsoversikt, navneopprop, referat og skriving. Tid, sted og det viktigste av det som hendte på møtet. Eventuelle vedtak, beslutninger og avstemninger.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor.

Problemstillinger

Hvordan fører vi møtebok? Hvordan skriver vi referat?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Årsmelding og årsplan.

Stikkord

Melding om arbeidet i klubben i løpet av året som har gått. Medlemsutvikling.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Hvordan skrive årsmelding?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Møteinvitasjoner

Stikkord

F.eks. plakater, brev, ringe til folk, lage nyhetsavis osv.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Hvordan gjøre klubbaktivitetene spennende allerede i invitasjonen?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Medlemsoversikt

Stikkord

Samarbeid med kasserer. Bare de som har betalt kontingent er medlemmer.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Hvordan samarbeider sekretær og kasserer.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Aktiviteter i klubben

Stikkord

Møter,underholdning, kursvirksomhet og div. arrangementer.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Litteratur/materiell for deltakerne

Hefte "Arbeid i klubbstyret" fra 4H

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Heftet Arbeid i klubbstyret. I tillegg kan Lover og vedtekter i Norske 4H være aktuelt.