3307 Styremedlem

Mål

Klubbstyret består av noen av klubbens medlemmer, som er valgt av medlemmene til å være representanter for alle.  Før du tar fatt på din første periode som styremedlem, kan det være lurt å tenke over hva du ønsker å utrette i din periode som styremedlem. 

Målgruppe

Alle medlemmer i 4H som er interessert.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre styremedlemmene gjør, og være klar til å overta ansvar hvis det skulle bli nødvendig. Kurset er godkjent for 12 timer, men kan utvides til 16 timer.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppgaver, plikter og ansvar.

Stikkord

Klubbstyret velger selv hvordan de vil bruke styremedlemmet. Styre må avklare hvilke behov de har og hva de føler at styremedlemmet bør bruke sin tid på. Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner. 4H-klubben kan velge å ha flere styremedlemmer hvis de føler behov for det.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering.

Problemstillinger

Hva tror du klubbens medlemmer forventer av deg som styremedlem? Hva forventer du selv?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hvilke type oppgaver har styremedlemmet?

Stikkord

Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering.

Problemstillinger

Hvilke oppgaver har styremedlemmene i 4H-klubben din?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hvilke oppgaver og ansvar har de andre medlemmene i klubbstyret?

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Temaårsansvarlig i klubben.

Stikkord

Temaårsarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering.

Problemstillinger

Hva passer i vår klubb når det gjelder temaarbeid?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Informasjonsarbeid i klubben.

Stikkord

Pressekontakt, plakater, markedsføring.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering                                                                                                                                                               

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Klubbaktiviteter.

Stikkord

Planlegging, ide-myldring, sortering, konkretisering, iverksetting og etterarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering.

Problemstillinger

Hva ønsker vi å gjøre?

Litteratur/materiell for deltakerne

Heftet "Arbeid i klubbstyret".  Lover og vedtekter i Norske 4H.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Heftet "Arbeid i klubbstyret".  Lover og vedtekter i Norske 4H.