3305 Leder/nestleder

Mål

Hovedmålet for lederen er å lede klubbstyret når de i fellesskap skal drive 4H-klubben

Målgruppe

Lederen for 4H-klubben bør være godt kjent med klubben og gjerne ha sittet i klubbstyret tidligere, slik at han/hun vet hva som kreves av en leder.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt. Heftet Arbeid i klubbstyret bør brukes aktivt innenfor hver bolk. I tillegg anbefales det at kursintstruktøren trekker fram annet relevant fagstoff, f.eks. fra ulike 4H-blad.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppgaver og plikter - ansvar

Stikkord

Lederen har ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene og sørge for at klubbdrifta blir helhetlig. Sette saker på dagsorden og sørge for oppfølging av saker.

Arbeidsform og gjennomføring

Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idedugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv.

Problemstillinger

Se på referatene fra de fire siste styremøtene i klubben. Er det noen av disse sakene som må følges opp på en spesiell måte? Hvilke og hvordan?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Møte-/diskusjonsledelse - forskjelllige møter - forretningsorden

Stikkord

Må være godt kjent med reglene for god møteledelse. Må også ha god oversikt over og innsikt i innhold og program for det møtet/arrangementet han/hun skal lede.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Stemmer dette med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Formålsparagraf - Lover og vedtekter

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Hvorfor har vi lover og vedtekter, hva regulerer de og hvordan endres de?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Målsetting og planlegging

Stikkord

Norske 4Hs mål, 4H-klubbens mål, ulike planer i 4H-klubben.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Samarbeid

Stikkord

Lag et kart som illustrerer det nettverket din 4H-klubb har av samarbeidspartnere. Det kan godt være et detaljert kart.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Med hvem? Hvorfor? Hvordan?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Arrangement i klubben

Stikkord

Utflukter, leirer, klubbmøter, underholdning, 4H-uke, utstillinger, andre arrangementer osv.

Arbeidsform og gjennomføring

Se ovenfor

Problemstillinger

Hvordan arbeide med planlegging? Evaluering av ulike arrangementer? Bruker dere disse evalueringene senere?

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Heftet Arbeid i klubbstyret. Lover og vedtekter i Norske 4H.