328 Jakthund dressurinstruktør

Godkjent for 24 timer  |  6-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt.
Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i de ulike øvelsene.
Deltakerne skal selv kunne lære inn momentene på egen hund.
Deltakerne skal selv kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Målgruppe og forkunnskaper

Aktuelt for alle som ønsker å bli jakthund dressurinstruktører i NJFF.
Anbefales også for jakthundeiere som ønsker å få mer kompetanse om hund og jakthunddressur.
Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur.
Alle deltakerne må på forhånd ha tatt kurset; Jakthund grunnkurs, 6231.

Kursinnhold

Jakthundinstruktør i NJFF

Øvelsen - "SITT" (5t)
- Repetisjon og gjennomgang fra Jakthund grunnkurs
- Presentasjon av innlæringsveien for "SITT", teori (1t)
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for "SITT" på egen hund, praksis (2t)
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for "SITT" (2t)

Øvelsen - innkalling (5t)
- Presentasjon av innlæringsveien for innkalling - to modeller skal gjennomgås, teori (1t)
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for innkalling på egen hund, praksis (2t)
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for innkalling (2t)

Øvelsen - lineføring (4t)
- Presentasjon av innlæringsveien for lineføring, teori (1t)
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for lineføring på egen hund, praksis (2t)
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for lineføring (1t)

Øvelsen - apport (4t)
- Presentasjon av innlæringsveien for apport, teori (1t)
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for apport på egen hund, praksis (2t)
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for apport (1t)

Tips for jakthundinstruktøren (3t)
- Praktisk informasjon om å holde kurs
- Bruk av instruktørheftet
- Øvelsen - DEKK - GÅ BAK, demonstrasjon og praktiske øvelser

Oppsummering og gjennomgang av kurset før eksamen. (3t)

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele kurset. Deltakerne skal først lære teorien bak øvelsen, før de skal praktisere dette på egen hund, før de igjen skal instruere de andre i øvelsen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF fylkesinstruktør jakthunddressur.

Læringsressurser

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

Kvalifiserende/test/eksamen

Avsluttende praktisk eksamen den siste dagen.
Alle deltakerne skal instruere nye ekvipasjer i utvalgt øvelse.
Instruktøren vurderer kandidaten som bestått/ ikke-bestått.
Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, studieplan 326 eller 327.

Eventuelle merknader

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
På kurset vil fokus være på kapittel 8 i boka.
Alle deltakerne må ha med egen hund på kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.