327 Jakthund unghundkurs

Godkjent for 18 timer  |  6-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal få en god forståelse for hund, hundens utvikling, innlæringsveien og hvordan de kan praktisere dette for å få en lydig og godt dressert hund i hverdag og på jakt.
Alle deltakerne vil få en mer lydig hund i løpet av kurset.

Målgruppe og forkunnskaper

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om hvordan en kan få en mer harmonisk og lydig jakthund. Kurset vil gi dypere forståelse for hunders atferd og rett trening av hund

Kursinnhold

1.Informasjon om kurset - teori (3t)

 • Filosofi
 • Utstyr
 • Innlæringsveien

2. Lek - Eier skal lære hunden å leke (2,5t)

 • SITT - Nyinnlæring

3. SITT - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Innkalling - Nyinnlæring

4. Innkalling - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Lineføring - Nyinnlæring

5. Lineføring - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Apport - Lek - Apport

6. SITT - Generalisering (2t)

 • Innkalling - Generalisering
 • Lineføring - Generalisering
 • Apport - Nyinnlæring - Gjennomgang av de grunnleggende elementene

7. Apport - Nyinnlæring (2t)

 • SITT- Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Innkalling - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Lineføring - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø

8. SITT - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø (2,5t)

 • Innkalling - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Lineføring - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

ALLE møter uten hund den første kvelden, som er en ren teorikveld. Denne kvelden bør holdes inne i egnet kurslokale.
De resterende kveldene møter alle med egen hund. Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker, apportbukk og vann til egen hund.
Alle øvelsene blir gjennomgått med teori og demonstrasjoner. Videre får alle lov til å praktisere med egen hund. Det er viktig å følge innlæringsveien og sørge for at hvert individ har lært seg de rette momentene, før en går videre på øvelsen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF lokalinstruktør jakthunddressur.

Læringsressurser

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal, samt Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører.

Eventuelle merknader

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
Hunder i alle aldre kan delta på kurset, men kurset gir best læring for de som har en hund som er mellom 6 til 12 måneder og helst har gått kurset; Jakthund valpekurs, 326 først.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.