321 Grunnleggende pelsstell for trimmeraser

Godkjent for 10 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Å lære daglig og grunnleggende pelsstell for trimmeraser.

Målgruppe og forkunnskaper

For nybegynnere. Ingen forkunnskaper kreves. Men kurset er også for de som kan litt fra før og som vil repetere fra tidligere kurs.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av daglig og ukentlig stell av hunder med trimmepels
 • Gjennomgang og valg av egnet type verktøy
 • Informasjon om hvor viktig det er med godt stell av hunden
 • Kloklipp
 • Tannhelse
 • Ørerens
 • Gjennomgang av forskjellige pelstyper
 • Fjerning av underull
 • Demonstrasjon av grunnleggende teknikker
 • Veiledning og praktisk trening med hver enkelt etter behov
 • Litt anatomi
 • Klipping av linjer etter rasestandard

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset kan gjerne gjennomføres på 10 timer over to dager, 5 timer hver dag.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha god erfaring i pelsstell av de rasene som deltar, både daglig pelskompetanse og kompetanse for pelsstell for utstillingformål.

Læringsressurser

Tilgjengelige trimmeveiledninger utarbeidet av raseklubber og annen relevant litteratur for de aktuelle rasene. Spesielt viktig å ha litteratur som er i henhold til rasenes rasestandard i Norge.

Kvalifiserende/test/eksamen

Løpende evaluering etter hvert som man ser resultatet av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.