3031 4H-Fræs - idèutvikling

Mål

Deltakerne skal få ideer og inspirasjon til arbeidet i klubben og til å utvikle mer spennende 4H-prosjekt

Målgruppe

De over 16 år, som har deltatt på mange DAF-kurs tidligere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fredag kveld. Bli kjent, introduksjon til kurset, avklaring om forventninger og målsetninger

Stikkord

- bli kjent, bli trygg -mål for kurset

Arbeidsform og gjennomføring

Øvelser, samtale

Problemstillinger

Hvorfor skal du som senior fortsatt være med i 4H? Hva kan du selv gjøre for å gjøre arbeidet i klubben og arbeidet med prosjektene mer spennende?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lørdag morgen: Teatersport og diskusjonsøvelser. Lørdag formiddag: Utviklingsarbeid i klubbene. Lørdag formiddag: Trivselsbygda. Lørdag ettermiddag: mer spennende 4H-prosjekt

Stikkord

- klubbaktivitet. -4H-prosjekt- -Trivselsbygda.

Arbeidsform og gjennomføring

teatersport, rollespill, gruppediskusjon, presentasjoner, idemyldring

Problemstillinger

Hva kan jeg gjøre for å gjøre mine siste år som 4H-medlem mer spennende? Hva kan jeg gjøre for å skape det lokalmiljøet jeg ønsker å leve i?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Søndag: Fellesopplegg for alle på kurset, samarbeidsøvelser hvor de fra FiF har et spesielt ansvar for helheten, evalueringer

Stikkord

- samarbeid. -evaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Abstrakt samarbeidsoppgave. Muntlig og skriftlig evaluering

Problemstillinger

- Hvor flinke er vi til å samarbeide? - Hvor viktig er samarbeid i et klubbstyre? -HVordan kan vi bli flinkere til å samarbeide? - Hva har vi lært på dette kurset? -Hva slags videre styre-oppfølging ønsker vi fra 4HST?

Litteratur/materiell for deltakerne

Egenprodusert materiell, materiell fra prosjektet Trivselsbygda, materiell fra tidligere trivselsagentkurs.

Krav til lærer/instruktør

4H Norges kursinstruktørutdanning og trivselsagentkurs i 4H ST

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Materiell fra instruktørkurs og trivselsagentkurs

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering sammen med andre kursinstruktører. Skriftlig evalueringsskjema.