296 Regionlederseminar

Godkjent for 11-15 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Styrke ledere og nestledere i Norsk Kennel Klubs regioner, både politisk og organisatorisk.

Målgruppe og forkunnskaper

Ledere- og nestledere i NKKs regioner

Kursinnhold

 • Styrke dialogen mellom regionene og NKKs hovedstyre
 • Styrke dialogen mellom regionene og NKKs administrasjon
 • Styrke forholdet mellom regionene
 • Utvikle samhold og bevisstgjøre arbeidsoppgaver
 • Idemyldring i forhold til oppgaver i regionene
 • Faglig oppdatering
 • Ledelse av frivillige

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Deles ut på seminaret.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.