2926 Snowboard

Mål:

Under dette kurset skal deltakerne få en innføring i hvordan man bruker et snowboard og skal gjennom ulike øvelser lære seg å stå på snowboard.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er barn og unge i alderen 10-19 år med ulike forkunnskaper innen idretten.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det er viktig at deltakerne føler mestring under kurset, for å få lyst til å gjøre dette senere også. Det er ytterst få som kan kjøre snowboard kontrolert etter en så kort stund.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvordan stå på snowboard?

Stikkord:

instruktør går igjennom hovedpunkter for hvordan et snowboard benyttes Instruktøren viser og forklarer hvordan man står i heis og stopper

Arbeidsform:

Foredrag/demonstrasjon/praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hvordan komme seg opp heisen? Hvordan bremse og stoppe opp?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktiske øvelser i snowboard

Stikkord:

Stå i heisen, bremse, svinge til høyre (letteste for de fleste), svinge til venstre.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:

Bruk av vektfordeling når man svinger Bruk av stålkantene når man svinger

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Stå på snowboard

Stikkord:

Nå skal deltakerne prøve ut det de har lært og forsøke å gjøre lærdom og øvelser til praksis. De får lov til å prøve seg fritt men under oppsyn og med hjelp fra instruktør.

Arbeidsform:

Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan komme seg kontrolert ned alpinbakken

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Lærer/Instruktør må ha inngående kunnskaper om hvordan man står på snowboard og det kreves god kompetanse innen det å lære bort og videreformidle.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: