292 Friluftsheltkurs

Godkjent for 12-15 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter endt opplæring skal deltakeren:
• Ha erfaring med turplanlegging, friluftsaktiviteter, bål, kart og kompass.
• Kjenne til allemannsretten og dens innhold, med vekt på sporløs ferdsel.
• Kjenne til viktige prinsipper om planlegging og gjennomføring av friluftsaktivitet for mindre grupper.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen er seniorer, 4H-ere fra 15 år og oppover.
Det kreves ingen forkunnskaper, kun interesse for friluftsliv.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i tre moduler.

 • 1. Friluftsaktivitet

Praktiske øvelser knyttet til turplanlegging, båltyper, turmat, allemannsretten med vekt på sporløs ferdsel og kart og kompass.

 • 2. Rollen som Friluftshelt i 4H-klubben

Undervisning og diskusjon knyttet til bevisstgjøring av rollen.
Hva er viktig å huske på?
Hvordan være en god rollemodell?
Hvordan engasjere andre medlemmer?

 • 3. Planlegging av aktivitet for mindre grupper

Pedagogiske tips og råd om hvordan legge til rette for god aktivitet. Innholdet gir deltakerne egenerfaring med hvordan de kan lede andre i friluftsaktivitet.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal ha gjennomgått 4H Norge sitt Friluftsheltinstruktørkurs eller ha tilsvarende friluftslivskurs fra andre kursarrangører.

Læringsressurser

Materiell fra Friluftsheltinstruktørkurset og presentasjoner laget for Friluftsheltkurset.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test eller eksamen

Eventuelle merknader

Ved flere enn 15 deltakere bør det være flere instruktører og deles inn i parallelle sesjoner for å kunne gjennomføre med god praktisk erfaring for deltakerne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.