288 Introduksjon i hundesport

Godkjent for 10-15 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

Målet for kurset er å gi deltakeren en kort introduksjon i forskjellige aktiviteter de kan gjøre med hunder. Agility, lydighet, rallylydighet, spor og triks. Kurset er ment å oppmuntre deltakeren til å være aktiv med hunden sin.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kursinnhold

Introduksjon triks
Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan man trener hund (bruk av belønning og positiv forsterkning).
Deretter får deltakerne trene på triks som target (hånd eller bakketarget), sitte bamse, rull rundt, gå rundt objekt (paraply/stol).

Introduksjon lydighet
Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan konkurranse lydighet foregår, fra appellmerke og oppover.
Deretter får deltakerne trene på klossen for utgangsstilling, tannvisning, sitt, dekk og lineføring.

Introduksjon agility
Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan agility foregår.
Deretter får deltakerne trene på tunnel, hopphinder, hjul og bommen.

Introduksjon rallylydighet
Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan rallylydighet foregår (kombinerer alt vi har gjort tidligere i dag).
Deretter får deltakerne trene på skilt fra klasse 1 (sitt, sitt-dekk, sitt-gå rundt, svinger, sitt foran, enkel slalåm.

Introduksjon spor
Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan spor foregår og ulike typer spor.
Deretter får deltakerne trene på slepespor, godbitspor og feltsøk.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal være godt kjent med alle aktivitene og kjenne til ulike innlæringsmetoder for hver enkelt aktivitet.

Eventuelle merknader

Kurset er ikke en erstatning for nybegynnerkurs i agility eller rallylydighet. Kurset er ment som en kort introduksjon av de ulike hundesportene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.