281 Birøkt nybegynner - del 2

Godkjent for 32 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de har kunnskap til å drive sin egen birøkt.
Deltakerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltakerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet.
Deltakerne skal få en god innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltakerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.
Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om honningbehandling.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakere som har gjennomført Norges Birøkterlags nybegynnerkurs - del 1 eller har tilsvarende forkunnskaper.

Kursinnhold

Samling 1
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Praksis i bigården

Stikkord:

 • Bifolket – individ og samfunn

Problemstillinger:

• Hvordan oppføre seg i bigården?
• Ulike individer.
• De ulike kubedelene

Samling 2
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Kubestell – oppbygging og trekk

Stikkord:

 • Utfordringer og teknikker
 • Vandring
 • Standardisering av driftsopplegg

Problemstillinger:

 • De viktigste arbeidsoperasjonene fra vår til høst.
 • Kjenne til vandringsmuligheter.
 • Kunne sette opp en plan for hvordan du skal jobbe om sommeren.
 • Kunne bruke et noteringssystem for driften.
 • Hvordan sikre en god overvintring og godt grunnlag for neste sesong?

Samling 3
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Praksis i bigården

Stikkord:

 • Kubestell – oppbygging og trekk

Problemstillinger:

 • Lære å tolke observasjoner en gjør ved og i kuben
 • Lære rasjonelle og gode arbeidsteknikker
 • Bli kjent med metoder for notatføring

Samling 4
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Sverming og svermhindring, dronningproduksjon

Stikkord:

 • Svermhindringsmetoder
 • Innføring av dronninger

Problemstillinger:

 • Kjenne forhold som påvirker sverming.
 • Ha god kunnskap om prinsippene rundt sverming.
 • Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder
 • Ha god kunnskap om hva man skal gjøre når man finner dronningceller.
 • Kjenne til svermbehandlingsmetoder (+ regelverk for svermbehandling)
 • Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon
 • Kunnskap om hvordan føre inn dronninger

Samling 5
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Praksis i bigården

Stikkord:

 • Sverming og svermhindring
 • Innføring av dronninger

Problemstillinger:

 • Vurdere bistyrke og plass
 • Kunne se tegn på svermetrang
 • Kjenne noen svermhindringsmetoder
 • Lære å lage yngelavlegger
 • Kjenne metoder for dronninginnføring

Samling 6
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Sykdom og sykdomsbehandling

Stikkord:

 • Sykdom- og sykdomsbehandling
 • De viktigste sykdommer og parasitter
 • Forebygging og behandling

Problemstillinger:

 • Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter.
 • Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
 • God kunnskap om hygienisk birøkt.

Samling 7
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Høsting og honningbehandling

Stikkord:

 • Høsting
 • Slynging
 • Honningbehandling

Problemstillinger:

 • Kjenne ulike metoder for å høste honning.
 • Gode rutiner i slyngerommet.
 • Hvordan behandle honning ved levering til Honningcentralen og ved egen omsetning.
 • God kunnskap om gjeldende merkekrav.

Samling 8
Timer med lærer: 5
Tema:

 • Høsting og honningbehandling

Stikkord:

 • Praksis i bigård og på slyngerommet

Problemstillinger:

 • Kjenne ulike metoder for å høste honning
 • Bli bevisst på god hygiene og gode rutiner i slyngerommet
 • Bli kjent med utstyr og lære god arbeidsteknikk

Samling 9
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Innvintring og oksalsyrebehandling
 • KSL og HMS
 • Oppsummering av kurset og sesongen som har gått

Problemstillinger:

 • Kjenne utstyr for foring
 • Ha kunnskap om fornuftig vinterpakking
 • Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift.
 • Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift.

Samling 10
Timer med lærer: 3
Tema:

 • Innvintring

Stikkord:

 • Innvintring
 • Honningbehandling

Problemstillinger:

 • Kunne vurdere riktig plass i forhold til bistyrke
 • Lære om riktig innforing
 • Kunne foreta behandling med oksalsyre
 • Få innsikt i rammesortering og voksbehandling

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om birøkt.

Læringsressurser

For deltakeren:
Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold
Ny som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
For kursholderen:
Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Ny som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Eventuelle merknader

Evalueringsskjema

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.