269 God kontakt og fokus hos hund og eier

Godkjent for 8-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

• Deltakerne skal lære om operant - og klassisk betinging
• Deltakerne skal lære om og anvende ulike treningsmetoder
• Deltakerne skal lære og trene på ulike belønningsmetoder
• Deltakerne skal trene hunden til å holde god kontakt med fører i ulike situasjoner og
miljøer
• Deltakerne skal trene på at hunden skal holde fokus og være konsentrert i ulike
innlæringssituasjoner
• Deltakerne skal trene på ulike møtesituasjoner

Målgruppe og forkunnskaper

Hundeeiere med hunder som har problemer med å holde kontakt og fokus under trening og i ulike møtesituasjoner.
Fordel om ekvipasjen har gått valpekurs og har fortsatt treningen.

Kursinnhold

• Kartlegging av hundeførere og hunder – hvilke utfordringer har de
• Sette mål for kurset for hver enkelt – hva vil de arbeide med
• Operant – og klassisk betinging
• Belønningsmetoder og belønningsutvikling (lek, godbiter, shaping, timing, frekvens,
omvendt lokking)
• Værsågod
• Frikommando
• Kontakt trening og focustrening
• Hvordan takle møtesituasjoner
• Innkallingstrening – komme raskt når fører roper

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NKK Trinn 1 instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.