267 Jaktlydighet for støtende fuglehunder

Godkjent for 10-16 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal i løpet av kurset lære seg metoder for å kunne trene sine støtende fuglehunder mot korrekt viltbehandling og lydighet i jaktsituasjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i hvordan man trener en støtende fuglehund. Ingen krav om forkunnskaper, kurset retter seg mot både nybegynnere og litt mer viderekommende.

Kursinnhold

 • Treningsrelasjon hund/fører
 • Engasjement og belønninger
 • Selvkontroll
 • Å bli sittende
 • Å sitte på signal
 • Å reagere på signalet
 • Fra bevegelse
 • På avstand
 • Nødvendigheten av en plan-B, og å kunne avbryte uønsket atferd.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Deltakerne vil arbeide med egne hunder i praksis med veiledning av instruktør, samt de vil få mulighet til å observere de andre deltakerne i trening.

Lenker til eksempler på kursprogram

http://canishundeskole.no/kurs/grunnkurs-for-fuglehunder-med-thomas-stokke-2/
http://www.hasf.dk/arrangementer/jagthunde-tr%C3%A6ning-med-thomas-stokke

Læringsressurser

http://www.klickerklok.se/bok/

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.