247 Spesialsøk

Godkjent for 8-20 timer  |  5-6 deltakere

Mål, læringsmål

Målet er å gi hundeeiere mer kunnskap om:

• mental aktivisering av egen hund
• diskriminering av spesielle lukter (kantareller, dyreblod, narkotika, gass mm)
• trening for å gjør hunden mere sporsikker - uansett sportype
• demping av interessen for lukter hunden ikke skal være opptatt av
• utdanning innen jakt/ettersøk - eller redningsarbeid
• bevisstgjøring om lek som motivasjon
• generell trening og aktivisering av hund

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk. Det trengs ingen forkunskaper

Kursinnhold

Kurset skal inneholde :

 • Demonstrasjon av treningsplattform,
 • Informasjon om hva spesialsøk er
 • Metodebeskrivelse
 • Treningsprinsipper

Samling 1. 8 timer

Grunnleggende sportrening - teori

• Grunnleggende sportrening og tilhørende teori
• Luktbildet for hunden

Samling 2. 4 timer

Fordypning i detaljer i forbindelse med sportrening.

• Diskriminering
• Markeringstrening
• "Handling" i sporet
• Hvordan kan vi ”lese hunden” under sporing?
• Belønning i sporet og ved sporslutt
• Motivasjonsbygging
• Hvorfor er leken så viktig?
* Fokus på samarbeide og motivasjon.

Samling 3. 4 timer
Ulike spor-typer og miljøets påvirkning

• Harde spor som asfalt, betong, brostein med mer
• Miljøets betydning
•Taktikk ved sporlegging
• Kalibreringsøvelser
• Egnet utstyr
* Fokus på samarbeide og motivasjon.

Samling 4. 4 timer

Øke fokus og bygge selvtillit
Søke på forskjellige underlag og høyder

 • Fokus på motivasjon og videreutvikling av søksforståelse

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Videoeksempler brukes i Samling 1.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren som brukes på dette kurset har 20 års erfaring fra hundetjenesten i kriminalomsorgen

Læringsressurser

Det eksisterer en kursperm til dette kurset.

Eventuelle merknader

Kurset vil være en lørdag første samling, så fire samlinger med 3 uker mellom kurs dagene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.