2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering

Mål

Få gode kunnskaper om praktisk hjemmekompostering.

Målgruppe

Deg som vil lære om praktisk hjemmekompostering

Eventuelle merknader

Studieplanen tar for seg både varm og kaldkompostering.
Ingen krav til forkunnskaper Til kurset kan heftet "Ren Jord!" fra Naturvernforbundet brukes.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Presentasjon. Hva er kompostering? Ulike metoder for kompostering.
Kursheftet "Ren jord!".

Stikkord

"Å komme igang"!
Kompostering versus råtning.
Ulike komposteringsmetoder.
Fordeler/ulemper i henhold til miljøproblemer med kompostering.
Før neste kurskveld velges metode og utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Kombinasjon av teori og praksis. Tilgang til kompostbeholder. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger

Forskjell påkompostering og råtning?
Hvilken komposteringsmetode velger vi?
- isolert beholder.
- uisolert beholder.
- markkompostering.
Miljøproblemer- for og imot?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Hvilken kompostmetode? Anskaffelse av utsyr.
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord

Hvilken metode for deg?
Hage og kjøkkenavfall sammen?
Kompostbingen:
størrelse, isolasjon, tømmemuigheter, fluetett, lufting, sigevann, pris, materialvalg, utseende.
Kjøpt kontra hjemmelagd.
Lukt og annen sjenanse.
Før neste kurskveld skal beholder være på plass.

Arbeidsform og gjennomføring

Kombinasjon av teori og praksis. Tilgang til kompostbeholder. Bruke stikkordmetode. Diskusjon. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger

Hvilke kompostmetode dekker mitt behov?
Bør kjøkken og hageavfall komposteres hver for seg?
Hva er gode egenskaper for en kompostbinge?
Hvor skal kompostbingen stå for å unngå sjenanse?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Å begynne komposteringen. Valg av praktiske løsninger i kjøkkenet.
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord

Vurdering av kompostbingen.
Bruk av strø i bingen.
Vurder kjøkkenet og et problemfritt system for kompostering.\ Andre løsninger for resirkulering.
Neste kurskveld holdes ca. 3 uker etter at bingen er tatt i bruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Kombinasjon av teori og praksis. tilgang til kompostbeholder og kjøkken. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger

Vurdering av kompostbingen.
Hvordan bruker du strø?
Vurdering av kjøkkenet.
Hvordan gjør du kompostering fra kjøkkenet praktisk og lettvindt?
Andre løsninger til resirkulering.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Erfaringer og problemløsninger. Bruk av ferdig kompost
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord

Om lukt og tempratur. Feilsøking. Bruk av ferdig kompost. Tidsbruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Kombinasjon av teori og praksis. tilgang til kompostbeholder. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger

Lukter det vondt?
Hvordan er tempraturen?
Hvordan feilsøker vi og hvordan får vi bedre resultat?
Hva bruker vi ferdig kompost til?
Hvor mye tid bruker vi?

Litteratur/materiell for deltakerne

Naturvernforbundets hefte: "Ren jord!" Heftet kan fåes fra Studieforbundet natur og miljø. Materiell/utstyr:
Kompostbeholder, termometer