219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS.

Godkjent for 8-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltagerne skal være i stand til å drive et aktivt lag i Norsk Bonde og Småbrukarlag.
 • Deltagerne skal bli kjent med organisasjonens oppbygging, mål og prioriteringer.
 • Deltagerne skal lære seg administrative rutiner
 • Deltagerne skal vite hvordan man kan synliggjørelagets politikk.
 • Deltagerne skal kjenne Studieforbundet og hvordan studiearbeid kan organiseres.
 • Deltagerne skal være orientert om medlemsfordeler og kontingentssystem.

Målgruppe og forkunnskaper

Styremedlemmer, ansatte og frivillige i fylkes-og lokallag

Kursinnhold

 1. Sammensetning og rammeverk

 2. Årsmøte-stiftelsesmøte

  a. Nytt lokallag
  b. Tips til forarbeid
  c. Årsmøte
  d. Hvorfor trenger vi årsmøte?
  e. Planlegging og innkalling
  f. Årsmelding
  g. Valg av årsmøte
  h. Vedtekter
  i. Mønsterlover for lokallag
  j. Registrering i Brønnøysundregisteret
  k. Hvorfor registrere laget?

 3. Økonomi

  a. Aktivitetsplan
  b. Budsjett
  c. Overholde budsjettet
  d. Regnskap
  e. Hva er pengene brukt på?
  f. Kontoplan
  g. 10 tips for å bygge opp et godt regnskap

 4. Styret

  a. Ansvarsfordeling
  b. Forventninger og rolleforståelse
  c. Styrets ansvar og forpliktelser
  d. Ansvar ovenfor medlemmene
  e. Hvem bestemmer hva ?
  f. Knfliktløsning
  g. Demokrati i styret
  h. Styremøter
  i. Innkalling
  j. Planlegging
  k. Saksliste
  l. Referater

 5. Kommunikasjon

  a. Kommunikasjon i styret
  b. Kommunikasjon med medlemmene
  c. Kommunikasjon utenfor organisasjonen

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

instruktør må ha god kjennskap til organisasjonen Norsk Bonde og Småbrukarlag

Læringsressurser

Det er utarbeidet en organisasjonshåndbok.
I tillegg benyttes NBS sine nettsider, medlemsavis, internavis, vervemateriell, samt Studieforbundet sine nettsider.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.