216 Tradisjonshåndverk

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om tradisjonshåndverk og gjennom innføringen/kunnskapen vekke interessen for dette, samt lære å ta vare på gamle skikker.

Målgruppe og forkunnskaper

4H-ere i alderen 14 - 18 år
Ingen forkunnskaper i tradisjonshåndverk trengs for å delta.

Kursinnhold

Innføring i
* Smiing
* Tredreiing
* Småsnekring

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaren innen smiing, tredreiing og snekring

Læringsressurser

Eksisterende læremateriell på Hjerleid vgs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.