215 Snekring til hagen

Godkjent for 9-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære deltagerne å bruke riktig materiale og verktøy for å lage enkle snekrede hageting, som feks. fuglehus, klematisstativ, rosebue og hagebenk.

Målgruppe og forkunnskaper

Åpent for alle hage og snekkerinteresserte.

Kursinnhold

Samling 1.

Klematisstativ

 • Vi lager enkle klematisstativ og velger prosjekt til de neste samlingene
 • Vi lærer om saging, måling, snekring. Bruk av ulik typer verktøy
 • Vi lærer å ta riktige må, lærer om treets egenskaper. Riktige proporsjoner. Riktig bruk av verktøy.
 • Lager skisse til neste prosjekt.

Samling 2.

Rosebue eller hagebenk (eller flere klematisstativ)

 • Vi velger materialer, tilrettelegger skissen tar mål og sager til treverket.
 • Vi lærer om saging, måling snekring. Bruk av ulik typer verktøy
 • Vi lærer å ta riktige mål, lære om treets egenskaper. Riktige proporsjoner. Riktig bruk av verktøy.

Samling 3.

Rosebue eller hagebenk

 • Vi monterer og gjør klart for grunnbehandling
 • Vi lærer å borre, sage, skru spikre, pusse
 • Vi lærer om valg av behandling. Riktig verktøy
 • Vi behandler det vi har laget

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lærer er snekkerkyndig

Læringsressurser

Lærer lager tegninger og kjøper inn materiell.

Eventuelle merknader

Gjennomgang og fremsyning av ferdige produkter og evaluering med skjema

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.