211 Fra frø til plante

Godkjent for 8-12 timer  |  4-10 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs kunne så, prikle og stelle småplanter før utplanting.

Målgruppe og forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lage sine egne planter fra frø

Kursinnhold

 • Litt elementær kunnskap om frø og behandling av disse før såing: spireevne,
 • Kuldebehandling, bløtgjøring eller lett sliping.
 • Ulike teknikker for såing og spiring
 • Jord og vann for såing
 • Temperatur og dekke for spiring
 • Prikling
 • Stell av småplanter, lys, temperatur og eventuell topping
 • Herding og utplanting

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon
 • Studieringen starter opp med et møte i hagelaget hvor det blir gitt kunnskap om frø og demonstrasjon av ulike så-teknikker.
 • Det blir presentasjon av frø via foredrag.
 • Gruppen skal komme sammen for å så og prikle og diskutere arbeidet og utviklingen etterhvert.
 • Diskusjon ang. utplanting. Gjerne besøk i hverandres hager etter utplanting.

Lenker til eksempler på kursprogram

http://foreninger.uio.no/botaniskhagesvenner/for-medlemmer/2014/kurs-i-frosaing.html

Krav til lærer/instruktør

Gjelder første møte i hagelaget: Erfaring med å lage planter fra frø

Læringsressurser

Nettbasert som f.eks:
http://www.hageselskapet.no/sa-fro/
http://aasane-hagelag.blogspot.no/2009/02/gode-rad-for-frsaing.html
http://www.hageniboks.no/alt-du-trenger-a-vite-om-saing/
bok: Frø - ganske enkelt av Ulla Hasselmark, Cappelen forlag
Dyrk enkelt av Maria Berg Hestad, Skald forlag

Eventuelle merknader

Planen følger årstiden med oppstart senvinter og avslutning sommer/sensommer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.