208 Søm av klær

Godkjent for 12-24 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å kunne lære de grunnleggende tenknikkene; måltaking, mønster, klipping, søm, knapphull og glidlås.
Lære å kunne sy forskjellige typer klær, omsøm av brukte klær og lage ferdig produkt i løpet av kurset.

Målgruppe og forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskap. Åpent for alle.

Kursinnhold

Samling 1. Timer med lærer: 4

 • Tilpasse mønster, klippe til og og starte arbeidet.
 • Måle ut riktig størrelse, Lære å følge mønster og klippe ut.
 • Lære å legge i riktig trådretning.

Arbeidsform og gjennomføring
Håndverk, klippe, sette nåler og sy.

Samling 2. Timer med lærer: 4

 • Sette sammen delene med nåler, tråkle hvis nødvendig..
 • Lære om de ulike tyene for søm.

Samling 3. Timer med lærer: 4

 • Søm av knapphull og innsetting av usynlig glidlås.
 • Knapper og pynt.

Samling 4. Timer med lærer 4

 • Tilpasse plagg, og videre søm.

Samling 5. Timer med lærer 4

 • Prøving og opplegg av plagg og videre søm.

Samling 6. Timer med lærer 4

 • Ferdigstille produktet.
 • Damping og stryking og fremvisning av det ferdige produktet
 • Gjennomgå mønster og stoffvalg
 • Se på ulike syteknikker

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Krav til lærer/instruktør:

 • Må kunne sy og lære bort.

Læringsressurser

 • Eget opplegg som Systua Gro i Skogen har utarbeidet.
  Litteratur/materiell for deltakerne

 • Ide, form og søm.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.