203 Rundering - en innføring

Godkjent for 12-20 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha kunnskap om rundering med bruk av positive treningsmmetoder.
Deltakerne skal ha kunnskap om søksmønster, overvær/fert/vind, melding, figurant, belønning, hvordan få en optimal treningsøkt, hvordan lese hunden, blindslag/hvordan gå ned i frekvens uten å miste motivasjon og om problemer som kan oppstå.

Målgruppe og forkunnskaper

Nybegynnere i rundering

Kursinnhold

 1. samling: Timer med lærer: 2
  Tema: Teori - innføring i rundering.
  Stikkord: Innføring i rundering, valg av terreng, opplegg av søket, søksmønster, melding, figuranter, belønning, problemer. Videovisning.
  Arbeidsform og gjennomføring: Teoretisk undervisning, demonstrasjon via video.

 2. samling Timer med lærer: 4
  Tema: Valg av terreng, ut og merke terreng, tråkking av terreng og praktisk trening med veiledning.
  Stikkord: Finn rett terreng for optimal trening, hvordan tråkke terreng og merking av terreng. Praktisk trening, en og en deltaker med hund, en til to figuranter.
  Arbeidsform og gjennomføring: Praksis med veiledning. Problemstillinger Hvordan motivere hunden? Hvordan lese hunden?

 3. samling Timer med lærer: 6
  Tema: Praktisk trening med veileder.
  Stikkord: En og en deltaker med hund og figuranter. Avslutning med evaluering.
  Arbeidsform og gjennomføring: Praktisk trening med veileder. Problemstillinger: Blindslag. Hvordan fortsette treningen?

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om rundering og positive treningsmetoder

Læringsressurser

"Rundering i teori og praksis" av Morten Egtvedt og Cecilie Køste, artikler fra bladet Canis
"Lydighetstrening i teorie og praksis", "Klikkertrening for din hund", begge bøkene er skrevet av Morten Egtvedt og Cecilie Røste

Eventuelle merknader

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om; hva rundering er, søksmønster, overvær/fert/vind, melding, figurant, belønning, hvordan få en optimal treningsøkt, hvordan lese hunden, blindslag/hvordan gå ned i frekvens uten å miste motivasjon, problemer som kan oppstå.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.