186 Vannarbeid med hund- introduksjon

Godkjent for 8-16 timer  |  6-12 deltakere

Mål, læringsmål

Mål med kurset er at

 • Deltakerne får kjennskap til vannarbeid, og hvilke øvelser man møter i kl. 1, 2 og 3
 • Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan utvikle hundens glede for vann, og motivere hunden for vannarbeid.
 • Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan utvikle hundens ferdigheter i vannarbeid, med hovedvekt på øvelsene i kl. 1
 • Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan holde hunden trygg, og forebygge skader.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe er hundeførere som ønsker å lære mer om vannarbeid.

Kursinnhold

 • Hva er vannarbeid?
 • Vannarbeid i Norge
 • Øvelser og reglement i kl. 1 - 3.
 • Sikkerhet i vann og på land - hold varmen!
 • Apportering
 • Svømming og vannglede
 • Dykking
 • Trene og motivere hund

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset vil foregå både i vann og på barmark, avhengig av øvelser.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha fullført kurs som vanntrener gjennom raseklubben for Portugisisk vannhund, eller tilsvarende.

Læringsressurser

Vannapport
Dykkapport
Reglement for vannarbeid, utarbeidet av raseklubben for portugisisk vannhund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.