1801 Konkurranselydighet - veien mot FCI 3

Mål

Fører og hund skal i løpet av kurset lære de grunnleggende ferdighetene som ligger til grunn for de fleste øvelsene de møter i lydighetsklassene 1, 2, 3 og FCI3. Kurset er basert på individuell oppfølging og observering av de andre ekvipasjene for best mulig læring.

Målgruppe

Alle som ønsker å drive med konkurranselydighet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for inntil 6 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Oppstart av kurs

Stikkord

Teori, kartlegging, målsetninger

Arbeidsform og gjennomføring

Instruktør innhenter informasjon fra alle deltagerne om hvor de er og hvilke mål de har. Snakker om kursets innhold og oppbygning. Starter enkel kartlegging og innlæring.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

Individuell, observasjon, målsetninger, fremgang

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell instruksjon utfra der ekvipasjen er og ønsker å nå.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

Dirigering, kjegle, target, ruta, fremadsending

Arbeidsform og gjennomføring

Innføring og videreutvikling av dirigering, kjegle og target

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

Sitt, dekk, stå

Arbeidsform og gjennomføring

Innlæring og videreutvikling av sitt, dekk og stå

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

På plass, lineføring, fot, transportetappe

Arbeidsform og gjennomføring

Fokus på utgangsstilling, lineføring, fri ved fot og transportetappe mellom øvelser

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

Luktdiskriminering, apport, neseprøve

Arbeidsform og gjennomføring

Innlæring og videreutvikling av luktdiskriminering (neseprøve) og apportering

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende ferdigheter

Stikkord

Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring

Vi oppsummerer kurset og går gjennom det vi har lært. Jobber med det som er ønsket av de enkelte deltagerne.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være utdannet NKK trinn 2 instruktør innen lydighet, alternativt noe lignende ved annen hundeskole. Helst konkurrert i Elite/FCI3 med egen hund, men minimum klasse 3.