1800 Ettersøk videregående - del 2

Mål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk.
• Gi utvidet kompetanse til gjennomføring av ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre.
• Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser.
• Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.

Målgruppe

Jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 og oppover. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Lokaliteter: Undervisningen foregår utendørs, der undervisningen veksler mellom de ulike øvelsesområdene.
Kvalifiserende: Fra 1. april 2016 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". Dette kurset oppfyller kravene til Miljødirektoratet. For mer informasjon, se egen instruks i forskriften om jakt, felling og fangst.
Kompetansekrav: Gjennomført og bestått "Ettersøk videregående - del 1" med elektronisk eksamen, være registrert i Jegerregisteret og i tillegg ha ført hund til godkjenning og være eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Innføring i ettersøk og trafikk. Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse. Avlivingsskuddet.

Stikkord

Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over. Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene.Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, hva viser skadestedet oss og hvor er dyret truffet. Hvordan plassere avlivingsskuddet, trening på hurtig skyting, viktigheten av riktig tilpasset våpen og sikkerhetsvurdering ved bruk av skytevåpen.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, praktiske øvelser og praktisk skyting.

Problemstillinger

Kursdeltakerne skal gjennom praktiske øvelser tilføres ferdigheter som øker hundefører og ettersøksekvipasjens kompetanse og forståelse for å lede og gjennomføre vanskelige ettersøk.

Litteratur/materiell for deltakerne

Alle som skal skrive avtale med kommunen må medbringe dokumentasjon på at; "Ettersøk videregående - del 1" er gjennomført, at de er registrert i Jegerregisteret, at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Alle kursdeltakerne må ha med seg rifle og ammunisjon til kurset.

Det anbefales at heftene «Ettersøk for de viderekommende" og del II fra heftet "Fra valp til godkjent ettersøkshund", fra NJFF, er lest på forhånd.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NJFFs fylkesinstruktører i ettersøk.
Eventuelt kan kurset gjennomføres lokalt/regionalt av lokal ettersøksinstruktør, som har fullført "NJFFs jakthund instruktør trinn II (St.plan 1713) og har avtale med fylkeslaget.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det er utarbeidet egen dreiebok med øvelser som kan brukes på skadestedet og egne skyteøvelser, som ligger tilgjengelig for instruktøren på NJFFs instruktørportal.
NJFF har også egne skyteskiver som ligger tilgjengelig i NJFF-butikken.

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres muntlig og skriftlig etter endt kurs.