1798 Ettersøk av villsvin

Mål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre ettersøk på villsvin.
• Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser.
• Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.
• Kompetanse på bruk av hund ved sporing og bruk av løshund.

Målgruppe

Ettersøksjegere med spesiell interesse for ettersøk på villsvin og ettersøksjegere som er godkjent for offentlige ettersøk. Ekvipasjen må ha deltatt på Ettersøk grunnkurs, studieplan 1072, samt ført hund frem til godkjent ettersøksekvipasje.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset skal gi ettersøksjegere en bredere forståelse for hvordan han eller hun skal gjennomføre et ettersøk av et skadet villsvin.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lede og gjennomføre ettersøk på villsvin.

Stikkord

Tema 1: Lovverk og ansvar (0,5 time)
Tema 2: Anatomi, skudd- og trafikkskader (1 time)
Tema 3: Påkjørsel-/ Skuddplassundersøkelse, praktisk (2 timer)
Tema 4: Hundearbeid, spor- og løshund (1 time)
Tema 5: Selve ettersøket (1,5 time)
Tema 6: Avlivningsskuddet, praktisk (2 timer)
Aktuelt lovverk for ettersøk og for det offentlige.
Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, og vurdere hvor er dyret truffet/skadet.
Hvordan bruke hund i ettersøk på villsvin, arbeidsmetoder og spesielle utfordringer.
Hvordan plassere avlivningsskuddet, trening på hurtig skyting og viktigheten av riktig tilpasset våpen.
Tema skal du utdype med stikkord. Det kan være hovedpunkter som vil bli tatt opp, eller en disposisjon for arbeidet på det enkelte møtet.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger inne og praktiske øvelser ute.
Lokaliteter:
Mesteparten av undervisningen foregår innendørs, men det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet og til skytebane for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.

Problemstillinger

Gi den aktuelle ettersøksjegeren både teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne gjennomføre et ettersøk på villsvin.
Der det faller naturlig, er det fornuftig å forberede diskusjon omkring temaet. Bruk muligheten for meningsutveksling. Det er en klar studiemessig fordel om dette er tilrettelagt på forhånd.

Litteratur/materiell for deltakerne

Det er utarbeidet egen PP med notatsider for kursdeltakerne.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NJFFs fylkesinstruktører i ettersøk. Eksterne kompetente foredragsholdere hentes inn ved behov.

Opplegg for evaluering

Det er ingen kunnskapstest etter ferdig kurs. I tillegg anbefales det å gjennomføre test av hund (inngår ikke i kurset), med Tema 7: Test av sporhund på wire-svin (1 time). Kan gjennomføres hos gjennom NJFFs fylkeslag. Tema 8: Test av løshund på svensk anleggstest (1 time). Må gjennomføres i godkjent hegn i Sverige.