1776 Jaktanleggskurs for spaniels

Mål

Deltakerne skal lære det grunnleggende for å jobbe fram mot jaktanleggsprøve.
- Lære feltsøk med fløytebruk i terreng.
- Lære vannarbeid med svømming og avlevering.

Målgruppe

Eiere av spaniels

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Feltsøk

Stikkord

Terreng, fløytebruk, innkalling, bevegelsesmønster

Arbeidsform og gjennomføring

Her vil hunden lære bevegelsesmønster og bruk av fløyten til dette. Dette gjøres med lærer i terreng og med demonstrasjon. Her er det praktisk trening.

Problemstillinger

Hvis hunden ikke kan fløytesignal eller ikke beveger seg rasjonelt.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Vannarbeid

Stikkord

Apport, svømme, avlevering

Arbeidsform og gjennomføring

Her må hunden ut i vannet og hente bytte. Det gjøres ved et vann uten vegetasjon.

Problemstillinger

Hvis hunden ikke vil i vannet eller hvis den ikke vil avlevere byttet.

Litteratur/materiell for deltakerne

Regler for jaktanleggsprøve på NKK

Krav til lærer/instruktør

Må ha lang praktisk jakterfaring med spaniels, eller gått instuktørkurs trinn 2 jakt hos NKK.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Reglement for JALprøver hos NKK