1771 Erfaringsutveksling i birøkt

Mål

Målet er at vi i en studiegruppe skal dele erfaringer med hverandre ut fra hver sin birøkters ståsted.
Vi skal lære om hva som er aktuelt for den enkelte birøkter i de ulike periodene av året.

Målgruppe

Studiegruppe med blanding av nye- og mere erfarne birøktere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Presentasjon. Aktuelt i bigården denne mnd- febr/ mars

Stikkord

Hver forteller litt om seg selv, og sin bigård.
Momenter: Startet når, ambisjoner/mål, problemer/utfordringer/gleder.
Aktuelt: Vokssmelting, insmelting av byggevoks. Forberedelse til våren/ ny sesong. Febr./Mars : Forsituasjon. Bytte bunnbrett? Tiltette? Evt. andre tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale/erfaringsutveksling.

Problemstillinger

Tema: Bigården i febr/mars- aktuelt

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Bigården i april/ mai

Stikkord

Vurdering av forsituasjon, vannbehov og ulike måter å gi vann/ for på ( begynnende- ) yngling?).
Overlevelse/døde bisamfunn. Årsaker/ erfaringer- enkeltsamfunn/ todelere. Forening/ slå sammen svake bifolk/ utjevne.
Erfaringer: Merking av dronninger- erfaringer og forsjellige måter/ tidspunkt å gjøre det på.
Andre tiltak, ekstra varmetilskudd!? Når begynne, løsninger/utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale og demonstrasjon/ vise eget/ innkjøpt utstyr

Problemstillinger

Foring

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Bigårdstreff i slutten av mai/ starten av juni, evt. med instruktør

Stikkord

Snellgrovmetoden. Situasjon i årets sesong- utvikling, yngling, tiltak.
Erfaring av de tiltak som den enkelte har gjort denne våren.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk ute og innesamling etterpå. Samtale/erfaringsutveksling.

Litteratur/materiell for deltakerne

Ingarsis Birøkt, og / eller andre egne nye/gamle lærebøker