1755 Jaktskyting i NJFF - regelverk og gjennomføring.

Mål

Deltakerne får på kurset teoretisk innføring og praktisk demonstrasjon av jaktskyting.
Deltakerne skal lære om reglement, terminfesting, skyting med rifle og hagle og om sikkerhet.
Etter kurset skal elevene kunne terminfeste, planlegge og lede gjennomføring av jaktskytterstevner i regi av egen lokalforening.

Målgruppe

Lag og lokalforeninger som ønsker å arrangere terminfestede jaktskytterstevner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset skal stimulere til økt realistisk jegertrening med hagle og rifle. Ingen forkunnskaper nødvendig utover det å være jeger og/eller skytter. Etter endt kurs bør deltagerne delta på ett eller flere terminfestede jaktskytterstevner før de selv skal terminfeste, planlegge og lede ett stevne.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Introduksjon til jaktskyting i NJFF.

Stikkord

Grener. Realistisk jegertrening. Jaktskyting som inntektskilde for lokalforeningen.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Illustrasjon av ulike grener innen jaktskyting.

Problemstillinger

Hva er årsaken til at få lokalforeningene i området arrangerer terminfestede stevner innen jaktskyting?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Regler for jaktskyting, fellesbestemmelser

Stikkord

Arrangørreglement. Deltakerreglement. Ordensregler på skytebanen. Søknad om stevner og terminliste. NJFFs ferdighetsmerker. Klasseinndeling. Tillatte våpen, ammunisjon og skytestillinger. Forsikring.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis

Problemstillinger

Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverket lokalforeninger som ønsker å arrangere jaktskytterstevner?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Regler for jaktskyting med hagle

Stikkord

Jegertrap. Figurjakt. Jaktsti. Leirduesti.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon og forelesning med baneanlegg på kursstedet som utgangspunkt. Eventuelt forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Instruktør vektlegger de ulike grener i forhold til lokal og regional utbredelse samt tilgjengelige baneanlegg hos den enkelte lokalforening.

Problemstillinger

Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverk og baneanlegg lokalforeninger som ønsker å arrangere stevner for haglejegere?

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Regler for jaktskyting med rifle

Stikkord

Elgskyting. Jaktfeltskyting. Skyteprøve for storviltjegere. Kulesti. Nordisk jaktskyting (rifle og hagle).

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon og forelesning med baneanlegg på kursstedet som utgangspunkt. Eventuelt forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Instruktør vektlegger de ulike grener i forhold til lokal og regional utbredelse samt tilgjengelige baneanlegg hos den enkelte lokalforening.

Problemstillinger

Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverk og baneanlegg lokalforeninger som ønsker å arrangere stevner for riflejegere?

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Sikkerhet

Stikkord

Nødvendige tillatelser. Sikkerhetsrutiner. Standplassledelse. Sikkerhetsregler på skytebanen.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Demonstrasjon/illustrasjon av sikkerhetsbrudd. Refleksjon rundt viste sikkerhetsbrudd.

Problemstillinger

Hvorfor oppstår sikkerhetsbrudd? Hvilket ansvar har jury, standplassleder og skytter?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Terminfestede stevner, praktisk gjennomføring

Stikkord

Nødvendige tillatelser. Samarbeid med andre lag og foreninger. Baneanlegg. Terminfesting. Annonsering. Funksjonærbehov. Vanskelighetsgrad. Dømming og anvisning. Premiering. Publisering av resultat. Rapportering.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppeoppgave. Gruppen skal terminfeste, planlegge og lede et stevne i en av jaktskyttergrenene. Gruppearbeidet presenteres og debatteres i plenum.

Problemstillinger

Er gruppearbeidet gjennomførbart? Er sikkerheten ivaretatt? Hva er suksesskriterier for ett jaktskytterstevne?

Litteratur/materiell for deltakerne

NJFF Regelhefte jaktskyting WEB.pdf

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav. Bør ha erfaring som arrangør av og deltager på terminfestede jaktskytterstevner

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Konkurranse skyting i NJFF.ppt*
Nordisk jaktskyting som norsk gren.pdf*
B 5134 Standplassleder.pdf*
NJFF Regelhefte jaktskyting WEB.pdf*
F Skytebaneforskrift GP 1674.pdf*
*Disse kan lastes ned fra instruktørsidene i NJFF portalen

Opplegg for evaluering

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.
Evalueringsskjema leveres ut ved kursstart og utfylte evalueringsskjema leveres anonymt ved kursslutt.
Egnet evalueringsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden til Studieforbundet natur og miljø.