1754 Smeller grunnkurs- Klasse 1

Mål

Gi deltagerene teoretisk og praktisk innføring i smeller.
Hvordan lære å utføre søk på bokser, kasser, romsøk og kjøretøy

Målgruppe

Passer for alle som har deltatt på Introduksjonskurs Smeller og som har noe treningserfaring i Smeller.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 6 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 4 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er ment som ett helgekurs på 12 timer

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Teori og praksis Smeller

Stikkord

Teori og praktisk trening i øvelse 1 (banesøk) og øvelse 2 (søk på 16 kasser/esker/bokser).

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing m/ tavle evntuelt pc som hjelpemiddel. Spørsmål og diskusjon. Demonstrasjon. Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger

Foruten trening av selve øvelsene jobber vi med hvordan hunden utfører søksarbeidet og hvordan hundefører jobber med hunden

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Teori og praksis Smeller

Stikkord

Fortsette fra dagen før. Instruktør gir videre veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning i hva som skjer og hvorfor. Løse evnt. problemer. Teori og praktisk trening i øvelse 3 (romsøk) og øvelse 4 (søk på kjøretøy).

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger

Enkle kalibreringsøvelser (for å sette hunden i treningsmodus) inngår også i Grunnkurs 1 sammen med tips til hvordan lære inn ”smelleren”.

Litteratur/materiell for deltakerne

"Spårhunden och lukterna" av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson og Jessica Åberg

Krav til lærer/instruktør

Autorisert instruktør i Smeller godkjent av Norsk Smellerklubb (Gjelder Smellerklubber. For andre er det en anbefaling)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Spårhunden och lukterna" av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson og Jessica Åberg "Shaping : effektiv och rolig hundträning" av Fanny Gott og Thomas Stokke

Opplegg for evaluering

Løpende evaluering på slutten av hver treningskveld