1749 Oppdretterskolen - kurs 1. Genetikk og avl

Mål

Deltakerne skal få inngående kunnskap og forståelse for genetikk, arvelære, avlsarbeid og generelt hundeopprett.
Å hjelpe dem i deres daglige oppdrettergjerning.
Å gi ikke-oppdrettere økt forståelse for tankegangen i avlsarbeidet.
Å fremme kvaliteten på hundeoppdrett, og gjøre hundehobbyen til ekstra stor glede.

Målgruppe

Hundeoppdrettere og interesserte hundeeiere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for ca 20 til 100 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

NKKs oppdretterskole (Oppdretterskolen) kurs 1, Genetikk og avl:
Dette kurset arrangeres kun av/i samråd med NKK, og med foredragsholdere som NKK plukker ut. Deltakerantall kan variere mye fra gang til gang kurset holdes. Det vil også bli registrert en kursplan for Oppdretterskolen kurs 2. Denne typen kurs tilbys omtrent ingen andre steder, og er således unikt i å formidle denne kompetansen.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Genetikk og arvelighet

Stikkord

Genetikk, arvelige sykdommer, screening, resultater, avlsindekser

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger + gruppearbeid med veiledning, diskusjon

Problemstillinger

Hvordan drive kunnskapsbasert hundeavl?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Sunt og godt avlsarbeid

Stikkord

Seleksjon, avlsmetoder, avlsstrategier, sunn hundeavl

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger + gruppearbeid med veiledning, diskusjon

Problemstillinger

Hvordan drive balansert avlsarbeid

Litteratur/materiell for deltakerne

Astrid Indrebø (red): Genetikk avl og oppdrett, 3. utgave, Norsk Kennel Klub 2005, ISBN 82-90430-30-2

Krav til lærer/instruktør

NKKs ansatte veterinærer el andre fagfolk på emnet som NKK utpeker

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Vitenskapelige artikler og veterinære fagbøker, andre fagbøker

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema ved kursets slutt.