1745 Småviltjakt introduksjon

Mål

Deltagerne skal gjennom teori og praksis få en introduksjon til småviltjakt. Deltagerne skal få grunnleggende kunnskap om jaktformer, sikkerhet på jakt, human jakt, våpenhåndtering, jaktbare viltarter og kjennskap til jakt med og uten hund.

Målgruppe

Barn, ungdom og voksne

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Sikkerhet, artskunnskap og tilgang til jakt

Stikkord

Korrekt håndtering av våpen, human jakt, jaktbare arter og jaktkortsalg

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger

Forhindre ulykker. Sikre human jakt. Vite hva vi kan jakte på og hvordan skaffe jaktkort.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Hvordan bevege seg i terrenget? Hvordan unngå ulykker? Sikker og hyggelig jakt. Jaktformer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning. Demonstrasjon.

Problemstillinger

Hvordan oppfører vi oss på jakt? Skudd mot vilt Behandling av felt vilt

Litteratur/materiell for deltakerne

Hefte om småviltjakt utdeles ved første samling

Krav til lærer/instruktør

Erfaren jeger på småvilt som tilfredstiller krav til å ha med deltagere på opplæringsjakt i følge norsk lov.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Jegerprøveboka

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering ved slutten av siste samling