1741 Arrangør og arrangementsansvarlig

Mål

Lære å planlegge, arrangere/gjennomføre og evaluere et fylkesarrangement som feks. Nyttårsball for junior og senior medlemmer.

Målgruppe

Ungdom fra 14 år og oppover som vil lære å arrangere, gjennomføre og evaluere arrangement.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Planen er et forslag til hvordan frivillige kan gå sammen og ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et større fylkesarrangement.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Rammer for ballet.

Stikkord

Ansvarliggjøre arrangør, målgruppe, innhold i kvelden. Lage budsjett og utkast til invitasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Sette opp et grovt rammeprogram for kvelden og møteplan for gruppa.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Invitasjon, program og økonomi

Stikkord

Praktiske planlegging av kvelden med å lage invitasjon, innkjøps lister, pynting, musikk og sette opp liste for dugnadsbehov.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, samtale og undersøking.

Problemstillinger

Diskutere tema for ballet, servering og dugnadsbehov.

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Hvordan blir den praktiske gjennomføring av Nyttårsballet.

Stikkord

Hvordan gjøre klart lokalet, med pynting, dekke bord, mat, servering, kioskvakter. Etter festen ha en plan for opprydding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid. Samarbeid.

Problemstillinger

Ha god kommunikasjon og arbeidsfordeling for kvelden.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppsummere og evaluere

Stikkord

Evaluere og oppsummere

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, samtale og skrive en kort rapport.

Problemstillinger

Hvordan gikk gjennomføringen av nyttårsballet, var planleggingen god nok. Hadde vi nok dugnadsvakter. Gjennomgang av økonomien.

Litteratur/materiell for deltakerne

Materiell fra tidligere arrangement.

Opplegg for evaluering

Se samling 4.