1733 Opplæringsjakt på hjort

Mål

• Gi uerfarne jegere kompetanse og erfaring gjennom praktisk jakt • Gi nye, uerfarne jegere anledning til å være med på jakt (unge jegere prioriteres foran eldre jegere) • Øke andelen kvinnelige jegere • Fokusere på sikker og human jakt. • Øke forståelsen for hvordan jakta fungerer som en viktig del av økologien • Gi deltagerne et grunnlag for videre jakt på hjort og annet hjortevilt. • Deltagerne skal etter kurset være i stand til å ta vare på felt vilt på en slik måte at kjøttet utnyttes på en best mulig måte. • Gi deltagerne en innføring i bruk av hund på hjortejakt

Målgruppe

Alle uerfarne jegere. Ungdom og kvinner prioriteres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Forberedelse til jakt

Stikkord

Kart, GPS, jaktradio, sikkerhet, human jakt, kvoter og forvaltning, nødvendige papirer, eventuell testskyting av våpen, etikk

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med lærer, praksis med veiledning på skytebane

Problemstillinger

Avskytningsmodeller. Case om sikkerhet. Tenk-trykk-tal på radio for å unngå misforståelser. Kontroll av utstyr.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Forberedelser til jakt

Stikkord

Bekledning, utstyr, våpen.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon/demonstrasjon

Problemstillinger

Feil tøy - støy/temperatur/vanntetthet. Diverse utstyrs funksjonalitet

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Posteringsjakt

Stikkord

Praktisk jakt ved posteringsjakt

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt på morgen. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt på dagtid. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt. Bruk av gps. Bruk av jaktradio. Flåing.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Oppsummering av jakt + sikkerhet på jakt og human jaktutførelse, puss av våpen og ivaretagelse av utstyr

Stikkord

Erfaringer fra praktisk jakt

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, demonstrasjon, istruksjon av våpenpuss og ivaretagelse av utstyr

Problemstillinger

Aktuelle hendelser i løpet av dagen.

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Praktisk jakt ved posteringsjakt

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt på morgen. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt

7. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Praktisk jakt

Stikkord

Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Arbeidsform og gjennomføring

Smygjakt/drivjakt/jakt med hund

Problemstillinger

Aldersbestemmelse, kjønnsbestemmelse. Utvomming. Skuddplassering. Opptreden på jakt. Bruk av gps. Bruk av jaktradio. Flåing.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppsummering

Stikkord

Oppsummering av jakt. Videreforedling av kjøtt. Ivaretagelse av våpen og utstyr

Arbeidsform og gjennomføring

Veiledning, demonstrasjon, praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Feil modning av kjøtt. Funksjonsfeil på våpen og utstyr pga manglende puss. Utveksling av erfaringer fra kurset.

Litteratur/materiell for deltakerne

Hefter om hjortejakt, sikkerhet, praktisk jakt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Forvaltning av hjortevilt - Miljødirektoratet Hjort og hjortejakt i Norge - Erling L. Meisingset Storviltjakt - Knut Brevik

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema sendes til deltagerne etter kurset.