170 Søk og aktivisering

Godkjent for 12-15 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

Målet er at kursdeltaker får kunnskaper til å kunne aktivisere sin hund med forskjellige typer nesearbeid.

 • Lære enkle øvelser som er med på å utvikle hundens kognitive kapasitet (hjernetrim)
 • Lære enkle øvelser for å aktivisere hunden ute og inne.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for alle som ønsker å tilby sin hund en morsom trening, enten den er full av energi, trenger en jobb, kjeder seg eller den er litt redd for å gjøre ting på egen hånd.

Ingen forkunnskaper trengs hverken på hund eller fører.

Kursinnhold

Samling 1. 3 timer med lærer

Introduksjon til nesearbeid

 • Hundens nese og kapasitet

 • Forskjellige aktiviteter innen søksarbeid

  Innlæringsmetoder

 • Søk etter godbiter og leker

Samling 2. 3 timer med lærer

Nesearbeid og trening

 • 
Hvordan øke hundens motivasjon.

 • Ulike typer av nesearbeid som konkurranseform
 • Søk etter gjenstander/lukter


Samling 3. 3 timer med lærer

Fra aktivisering til hundesport

 • Øke fokus og bygge selvtillit
 • Praksis trening i forskjellige omgivelser 
* Søk med varierende vanskelighetsgrad

Samling 4. 3 timer med lærer

Fra aktivisering til konkurranse

 • Praksis trening i forskjellige omgivelser

 • Konkurranseregler.
 • Hvordan trene for konkurranse
 • Minikonkurranse

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Teori og demonstrasjon før praksis med egen hund.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NKK instruktør eller tilsvarende

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.