1696 Spesialsøk - modul 1 og Smeller intro.

Mål:

Målet er å gi hundeeiere mer kunnskap om:
• mental aktivisering av egen hund
• diskriminering av spesielle lukter (kantareller, dyreblod, narkotika, gass mm)
• trening for å gjør hunden mere sporsikker - uansett sportype • demping av interessen for lukter hunden ikke skal være opptatt av
• utdanning innen jakt/ettersøk - eller redningsarbeid
• bevisstgjøring om lek som motivasjon
• generell trening og aktivisering av hund

- Å gi deltakerne et godt grunnlag for å komme i gang med øvelsene til klasse I i den nye norske hundesporten Smeller.

Målgruppe:

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk.
Kurset har ingen begrensninger i forhold til hundens alder, erfaring eller rase.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et kurs som går over en langhelg + påfølgende ukedag
Totalt vil kurset gå over 25,5 time med lærer og undervisningen varierer mellom teori og praktiske øvelser.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Informasjon og demonstrasjon om hva spesialsøk er.

Stikkord:

Demonstrasjon av treningsplattform, informasjon om hva spesialsøk er, metodebeskrivelse, treningsprinsipper, videodeoeksempler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing - demonstarsjon og videoeksempler

Problemstillinger:

Spørsmål og synspunkter

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Treningsprotokoll. klargjøring av preparat, renslighet og praktisk trening

Stikkord:

Inndeling i team. Føring av treningsprotokoll. Klargjøre av preparat. Definere renslighetsregler.
Praktisk trening på plattform med innlagt teori og veiledning. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger:

Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Hva er lukt og hundens luktesans. Praktisk trening på treningsplattform.

Stikkord:

Praktisk trening på plattform med innlagt teori og veiledning. Teori – Hva er lukt, hundens luktesans, hvordan fortsette utviklingen og oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger:

Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Smeller introduksjonskurs - klasse 1 øvelser.

Stikkord:

Teoretisk informasjon om Smeller. Praktiske demonstrasjoner hvor ekvipasjene får grunnleggende innlæring i forhold til samtlige øvelser i Smeller klasse I. Teori og praktisk trening.
• Øvelse 1 - Søk på 4 baner • Øvelse 2 - Søk på 16 kasser • Øvelse 3 - Romsøk • Øvelse 4 - Søk på kjøretøy

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger:

Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid

Litteratur/materiell for deltakerne:

Spesialutviklet treningsplattform medbringes av instruktør. Instruktør har også laget eget

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema deles ut etter endt kurs og evaluering er anonym.