1678 Fuglehunder i Ro, Oppflukt og Skudd

Mål:

Formålet med kurset er å gi deltakerne innføring i og trening av hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner.
Kurset skal inspirere deltakerne til egentrening etter endt kurs.
Støkk og automatisering av adferd på RO er det primære målet.

Målgruppe:

Stående fuglehunder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

8 stk.

Eventuelle merknader:

FORBEREDELSER: Tren SITT og STÅ før kurset, og mellom kursdagene. Tren kontakt.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Åpning av kurs/info. Grunnleggende øvelser.

Stikkord:

Inntroduksjon av "visjonsripan" for hund og fører i forskjellige situasjoner med forskjellige øvelser.
Det vil blir innstruksjon/trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Videregående øvelser.

Stikkord:

Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
Det vil bli trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Videregående øvelser.

Stikkord:

Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
Det vil bli trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Videregående øvelser.

Stikkord:

Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
Stand, oppflukt og ro trening på de ekviparsenene som er modne for det.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Langline, fløyte, jaktdekken, varmedekken, vann til hunden, ski/truger, bekledning etter værforholdene, kaffe og mat.

Krav til lærer/instruktør:

Gjennomført dressurkurs I regi av FKF og Hundskolan Vision.
Erfaring fra praktisk jakt, jaktprøver og egen dresser.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Videofilmer fra Hundskolan Vision.

Opplegg for evaluering:

Spørreskjema til deltakerene.