1675 Bronsemerkekurs

Mål:

 • Etter utført kurs skal deltakerne kunne melde seg opp til bronsjemerkeprøve.
  • Deltakerne lærer å utføre demonstrasjoner av momenter med instruktørens egen hund - IKKE med deltakeres hunder.
  • Deltakere lærer om NKKs regelverk vedrørende Bronsjemerkeprøve. Dette benyttes under alle kursets praksiskvelder.
  • Deltakerne lærer om forskjellige godkjente måter av innkalling.
  • Deltakerne lærer metoder for egentrening mellom hver samling.
  • Under leksjoner med kun en ekvipasje på banen får de andre deltakere øving gjenbnom å observerer og kommer med kommentarer etter endt gjennomføring.

Målgruppe:

For hundeførere med hunder som har gått hverdagslydighetkurs eller har grunnleggende lydighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Etter utført kurs skal deltakerne kunne melde seg opp til bronsjemerkeprøve. Denne prøven inngår ikke i kursplanen, og er et tillegg for de av deltakerne som ønsker det. Dato for prøve avtales under/etter kurset. Evt. kostnad vedr. bronsjeprøven bekostes av deltaker. Alle demonstrasjoner av momenter skjer med instruktørs egen hund - IKKE med deltakeres hunder. Deltakere får tildelt NKKs regelverk vedrørende Bronsjemerkeprøve, eller tilsendt link til NKKs regelverk på internett. Dette benyttes under alle kursets praksiskvelder. Det informeres i løpet av kurset om forskjellige godkjente måter av innkalling (rett inn i grunnstilling, eller innkalling i front - for deretter å innta grunnstilling). Kurset forutsetter at ekvipasjene er motivert til, og bedriver, egentrening mellom hver samling. Under leksjoner med kun en ekvipasje på banen forutsettes det at øvrige deltakere observerer og kommer med kommentarer etter endt gjennomføring av ekvipasjen som er på banen.

Kurset består av 8 kvelder. Erfaring viser at en mnd pause mellom kveld 7 og 8 gir god anledning for modning av stoffet for både hund og fører. Kurset avsluttes med bronsemerkeprøve. (timene for bronsemerkeprøven er ikke tilskuddsberettiget)

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Introduksjon, hva er "å jobbe med hund"? Hvem er jeg som fører? Gjennomgang av øvelsene til bronsemerke. Regler for Bronsemerket.

Stikkord:

Den praktiske delen begynner alltid med tannvisning og fellesdekk og avsluttes med enkeltdekk. Hunden skal ligge i dekk mens fører går fra. Hunden skal bli liggende i dekk (uten særlige forstyrrelser) i 1 (ett) minutt etter at fører har kommet så langt vekk som regelverket tilsier.
Lineføring, bruk av kommandoer, fokus/ bruk av energi, fot-arbeid, fremad marsj.
Endel tid brukes til å fastslå ekvipasjens nåværende nivå, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. 20 minutter teori resten praktiske øvelser. Demonstrasjon av momentet lineføring. Teori, Innlæringsteknikker for momentet. Individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Problemstillinger:

Gjennom atferdlære klargjøre hvordan man trener hund og kommuniserer med hunden. Tren riktig fra begynnelsen, belønning.
Oppdeling av øvelsene i momenter og innlæring av disse.
Hopping ved hilsing, problemer ved tannvisning. Førers håndtering av hund under tannvisning. Vanskeligheter med å oppnå kontakt ved forstyrrelser.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dekk fra holdt. Repetisjon.

Stikkord:

Hovedmomenter: Sitt til dekk, dekk til sitt, holter.
Repetering lineføring. Tannvisning, felles og enkeltdekk.
Fri ved fot, grunnstilling ved holdt, rask neddekk, bli i dekk når fører går fra hund i dekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. Teori, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Problemstillinger:

Manglende kontakt, hund vil ikke dekke, hund reiser seg og følger fører, hund snur seg når fører passerer hund på retur.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innkalling. Repetisjon.

Stikkord:

Sitt og bli, momentan innkalling, fart. Sitt og bli, handler går fra hund i sitt, innkalling med avslutning i grunnstilling.
Repetering dekk fra utgangstilling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. Teori, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Problemstillinger:

Hunden blir ikke værende i sitt, hunden følger etter fører. Hunden kommer inn til fører.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Stå under marsj. Repetisjon.

Stikkord:

Brå stå/ stå og bli. Fri ved fot, stå under marsj, bli stående mens fører forlater hunden.
Repetering sitt og bli. Tannvisning, felles og enkeltdekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. Teori, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå. Innlæringsteknikker for momentet.

Problemstillinger:

Hunden vil ikke stå igjen mens fører fortsetter å gå. Hunden stopper ikke innenfor regelverkets fastsatte avstand.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Stå under marsj

Stikkord:

Brå stå/ stå og bli.
Repetering brå stå. Tannvisning, felles og enkeltdekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. Teori, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Problemstillinger:

Gi individuelle råd og spesialtilpasset veiledning til hver enkelt. Husk progresjon og behov for generalisering og diskriminering.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Generalprøve

Stikkord:

Hele øvelser, helhet.
Repetering: Lineføring. Tannvisning, felles og enkeltdekk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeid i grupper med 1 instruktør og en hjelpeinstruktør. Teori, individuell oppfølging iht. hver ekvipasjens nivå.

Problemstillinger:

Vedlikeholde og forbedre de innlærte momenter og sette disse sammen til hele øvelser. Trene med enkle forstyrrelser. Fokus på detaljer rundt Bronsemerkeprøven.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Jobbe med den svakeste øvelsen

Stikkord:

Repetering av øvelsene etter behov. Feilretting og finpussing på øvelsene.
Ekvipasjene går gjennom programmet for Bronsemerkeprøven en og en på banen mens øvrige deltakere observerer og kommenterer etter ekvipasjens gjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Prøvetentamen

Problemstillinger:

Siste finpuss før "eksamen" Bronsemerkeprøven.

8. samling

Timer med lærer: 0

Timer uten lærer: 0

Tema:

Gjennomføring av bronsemerkeprøve

Arbeidsform og gjennomføring:

En og en ekvipasje gjennomfører bronsjemerkeprøven.

Problemstillinger:

Hundeførers nerver - "konkurransenerver".

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regelverk Bronsemerkeprøve, NKK.

Krav til lærer/instruktør:

Trinn 1 NKK instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Enhver tid gjeldende pensum for NKKs Trinn 1 og Trinn 2 Lydighetsinstruktør.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema.