1668 Potteplanter- stell og formering

Mål:

  • Gi innføring og lære om stell av potteplanter.
    • Innføring i diverse sykdommer, skadedyr, vinter stell, ompotting, formering o.l
    • Få øynene opp for de gode gamle plantene som har eksistert rundt om i hjemmene i generasjoner, og som nå er i ferd med å forvinne med "bestemødre"-generasjonen.

Målgruppe:

Hagelagets medlemmer, men og andre interreserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Stell av en kjent klassiker ; fuksia. Stell og formering av løk og knoll planter

Stikkord:

-sykdommer og bekjempelse av disse. Fuksia
-oppbevaring på vinteren, samt hvordan forberede planten for vinter lagring og hvordan behandle den på våren.
-stell av knoller
-formering og driving av knoller

Arbeidsform og gjennomføring:

Vi benytter oss av solid kunnskap fra medlemmer av hagelaget som foredrar om disse temaene. Åpen dialog med spørsmål og svar.

Problemstillinger:

Dersom det kommer mange spørsmål, kan det bli litt liten tid til alle tema.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Potteplanter

Stikkord:

-Hvordan ta vare på potteplanetene, stell av potteplanter gjennom året
-formering ved deling, stikklinger og frø
-De forskjellige typer grønnplanter og blomsterplanter. Litt historie

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomføres på ett gartneri med gartner som viser og forteller.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakere får delt ut noe materiell om forskjellige skadedyr og sykdommer.
Deltakerne blir oppfordret til å ta egene notater.

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap Vi har og valgt å bruke faglært gartner som lærer

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering etter hvert tema