1653 Nosework

Mål:

Å få en meningsfull og givende aktivisering av hunden.
Å få hund og fører til å være et team.
Å motivere fører til å aktivisere hunden sin i nosework.
Å kunne fortsette å trene hunden i nosework.

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teorigjennomgang i Nosework

Stikkord:

Hundens kapasitet.
Opprinnelsen til sporten.
Hvordan innlærningen foregår. Bruk av dufter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppe, filmvisning, demonstrasjon

Problemstillinger:

Arbeidsform kontra ras. Nosework i praksis. Motivasjon.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Fra nybegynner til stjerne

Stikkord:

Innlærning av essensen.
Trening av motivasjon.
Spesialsøk.
Om nesearbeid.
Søksmønstre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppundervisning,

Problemstillinger:

Hvordan få hunden på "rett spor"?
Hvordan motivere hunden optimalt?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Nesearbeid og trening

Stikkord:

Praksis trening i forskjellige omgivelser, på fordon.
Konkurranseregler.
Minikonkonkurranse/eksamen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Fellesgruppe samt 2 og 2

Problemstillinger:

Hvordan få en sikker hund i alle miljøer?
Hvordan trene for konkurranse?
Konkurranse kontra virkelighet.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Teorigjennomgang med egne notiser, filmvisning

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert Nosework- instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Litteratur av og praksis trening for Ron Gaunt, autoriserte instruktører i NACSW

Opplegg for evaluering:

Google skjema