1647 Ettersøk - Den sporrene hunden del 3

Mål:

- Gi økt og ny kompetanse til jakthundeiere som vil trene spor på en annen måte.

- Gi utvidet kompetanse til opptrening og spesialisering av fører og hund innenfor spor.

- Heve kompetansen til ettersøksekvipasjen.

- Få spisskompetanse innenfor luktdiskriminering og en innføring i smeller.

Målgruppe:

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kursplan:
Tre deler a 16 timer, totalt 48 timer
Del I: samling 1-3, del II: samling 4-5, del III: samling 6-8.

Kvalifiserende:
Kurset bygger på hverandre og det kreves at du tar Del 1, 2 og 3 i den rekkefølgen. Du kan imidlertid avslutte når du selv ønsker det, en må ikke følge alle delene. Kursbevis deles ut etter hver del.

Kompetansekrav til deltakerne:
Ha stor interesse for å jobbe med egen hund og bli inspirert av nye måter å trene opp en sporhund/ ettersøkshund på.

Kunnskapstest:
Egen sportest etter hver bolk, tre nivåer. Nivå 1 og 2 tas henholdsvis under del II og del II av kurset.

Lokaliteter:
Teori og praksis vil gå hånd i hånd. Det kreves derfor at undervisningsrom og utendørs lokaliteter ligger i umiddelbar nærhet.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Del 3. Spor, luktdiskriminering og smeller - teori

Stikkord:

Introduksjon; hva menes med "smeller"? Hvordan setter vi sammen del I og del II, altså korrekt lukt til rett spor?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Del 3. Luktdiskriminering og smeller - praktisk

Stikkord:

- Smeller og spor

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening med veiledning med instruktør. Deltakerne skal her sette hunden i stand til å finne igjen rett lukt etter å ha blitt presentert for smelleren.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Del 3. Spor - praktisk

Stikkord:

- Legge inn ting/blod/hår i sporet
- Spraylukt med samme art

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening med veiledning med instruktør. Deltakerne skal her kunne presentere en smeller for hunden og hunden skal finne igjen og spore etter på rett spor.

Litteratur/materiell for deltakerne:

- Ettersøksheftet; "Fra valp til godkjent ettersøkshund", NJFF 2014, del II.
- Boka «Spårhunden och lukterna», L.Fält m.fl.2011.
- Det er utarbeidet egen ppt med notatsider for kursdeltakerne, som deles ut på kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal gjennomføres regionalt etter godkjenning av kursopplegg ved NJFF sentralt. Det kreves at instruktøren har god kunnskap om hund og sporing. Ta kontakt for mer info.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Power Point presentasjon – sporhunden, som instruktøren har tilgang til gjennom instruktørsidene til NJFF.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut til kursdeltakerne etter hver bolk.