1646 Ettersøk - Den sporrene hunden del 2

Mål:

- Gi økt og ny kompetanse til jakthundeiere som vil trene spor på en annen måte.

- Gi utvidet kompetanse til opptrening og spesialisering av fører og hund innenfor spor.

- Heve kompetansen til ettersøksekvipasjen.

- Få spisskompetanse innenfor luktdiskriminering og en innføring i smeller.

Målgruppe:

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kursplan:
Tre deler a 16 timer, totalt 48 timer
Del I: samling 1-3, del II: samling 4-5, del III: samling 6-8.

Kvalifiserende:
Kurset bygger på hverandre og det kreves at du tar Del 1, 2 og 3 i den rekkefølgen. Du kan imidlertid avslutte når du selv ønsker det, en må ikke følge alle delene. Kursbevis deles ut etter hver del.

Kompetansekrav til deltakerne:
Ha stor interesse for å jobbe med egen hund og bli inspirert av nye måter å trene opp en sporhund/ ettersøkshund på.

Kunnskapstest:
Egen sportest etter hver bolk, tre nivåer. Nivå 1 og 2 tas henholdsvis under del II og del II av kurset.

Lokaliteter:
Teori og praksis vil gå hånd i hånd. Det kreves derfor at undervisningsrom og utendørs lokaliteter ligger i umiddelbar nærhet.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Del 2. Luktdiskriminering - teori

Stikkord:

- Generelt, preging
- Valg av art
- Korrekt belønning
- Observasjon - demo

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og presentasjon av hva som ligger i teorien. Praktisk demonstrasjon av hvordan øvelsen kan gjøres, samt presentasjon av smeller, samt at deltakerne skal lære seg å samle inn lukt.

2. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Del 2. Luktdiskriminering - praktisk

Stikkord:

- Demonstrasjon
- Starte med teposer/kanel
- Hår/bomullspads på boks
- Spray på boks
- Tesiler
- Sprayspor
- Presentere smeller for hunden og gå til boksene

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av de ulike øvelsene og hvordan en kan løse disse. Praktisk trening med veiledning av instruktør. Alle deltakerne skal trene med sine hunder og også lære seg å forberede og tilrettelegge for øvelsen.

Litteratur/materiell for deltakerne:

- Ettersøksheftet; "Fra valp til godkjent ettersøkshund", NJFF 2014, del II.
- Boka «Spårhunden och lukterna», L.Fält m.fl.2011.
- Det er utarbeidet egen ppt med notatsider for kursdeltakerne, som deles ut på kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal gjennomføres regionalt etter godkjenning av kursopplegg ved NJFF sentralt. Det kreves at instruktøren har god kunnskap om hund og sporing. Ta kontakt for mer info.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Power Point presentasjon – sporhunden, som instruktøren har tilgang til gjennom instruktørsidene til NJFF.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema deles ut til kursdeltakerne etter hver bolk.