1640 Hageplanlegging

Mål:

Få ei innføring i oppbygging av hage, utforming, planteval og jordartar. Kursdeltakarane skal lage sin eigen hageplan.

Målgruppe:

Nybegynnarar i hagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Arbeid med plan for eigen hage er hovudtema. Praktisk arbeid m/eigne planar.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

1. Planlegging og utforming av hagen. 2. Hagens funksjoner. 3. Ulike stilar. 4. Planskisser – teori og praktisk arbeid .

Stikkord:

1. Form, farge, strukturer, høgder, plantefelt.
2. Kjøkkenhage, frukthage, kompost, staudebed, vintergrønt, inngangsparti, plen, leikeareal, terrasse, vinterhage, lysthus.
3. Romantisk, tradisjonell, moderne, minimalistisk, cottage garden, japansk.
4. Dagens situasjon, oppmåling, kart, målestokk, symbolbruk, registrering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

Problemstillinger:

Kva vil eg behalda i hagen? Kva vil eg bruka hagen til? Grovskisse eller detaljert plan?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

1. Jord. 2. Planskisser/Idéutvikling av eigen hage .

Stikkord:

1. Jordsmonn, jordart, jordstruktur, livet i jorda.
2. Utarbeide den nye planen. Funksjoner, utforming.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

Problemstillinger:

Er jordsmonnet i min hage godt nok? Korleis opparbeide betre jordsmonn?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

1. Planteval og plantebruk. 2. Arbeide med planskisse – planteplan

Stikkord:

Buskar, tre, stauder – ulike krav til jord og lys, vindtoleranse. Plantekomposisjon. Farger, nytte/pryd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

Problemstillinger:

Kva planter passar i min hage, og kvar er det beste å plassere dei? Nytte- eller prydvekster?

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

1. Besøk i nokre av kursdeltakarane sine hagar. 2. Gjennomgang av planskissene 3. Utveksling av erfaringar

Stikkord:

Introduksjon av hageeigaren sin hage, samtale og utveksling av erfaring og kunnskap.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon og erfaringsutveksling.

Problemstillinger:

Vil hageplanen vere til hjelp i åra framover? Vil plantevalet visa seg å vere rett?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Guy Barter: Den store hageboken-planlegging, planting og stell. (Cappelen Damm 2011)
Hageselskapets staudebok eller staudehefte.
Jane Schul: Hvilke plante hvor - planteguiden for hagen (Cappelen Damm 2010)
Avtale med bibliotek om hagelitteratur.

Krav til lærer/instruktør:

Gartner.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Som over i tillegg til Hageselskapet sortsliste
Trær i Norge og Europa
Lag hageanlegg

Opplegg for evaluering:

Studieforbundet sitt evalueringsskjema.