1638 Skyteledelse rifle

Godkjent for 8-9 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering.
Deltagerne skal få opplæring i lokal skytebaneinstruks for det aktuelle skyteanlegg/skytefelt.
Deltakerne skal få opplæring i innskyting av våpen og veiledning av skyttere.
Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert ulike skytestillinger, og kjenne kravene til disse.
Deltakerne skal være i stand til ansvarsfull og sikker skyteledelse.

Målgruppe og forkunnskaper

Aktive skyttere og aktuelle standplassledere
Noe erfaring fra konkurranseskyting er en fordel

Kursinnhold

Kursplan:
Kurset strekker seg over 4 timer teori og 4 timer praktiske øvelser. Arrangør kan dele opp de praktiske øvelsene etter hver teorileksjon for å få mer variasjon i programmet.
Kvalifiserende:
Kurset er ikke autorisasjonsgivende, men gir tilstrekkelig kompetanse som standplassleder for lokal(e) skyteanlegg/skytefelt. (For å bli innført i NJFFs instruktørregister som autorisert standplassleder, må 12 timers kurset «5134 Standplassleder» gjennomføres)
Kunnskapstest: Nei
Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.
Lokaliteter: Kurset foregår i hovedsak utendørs. Skytebane for rifle er nødvendig.
Samling 1.
Timer med lærer: 4
Tema:
Leksjon:
1)Sikkerhet
2) Våpen, utrustning, skytestillinger
Stikkord:
Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler, Visitasjon av våpen
Våpen, utrustning, skytestillinger - tillatt våpen og utrustning
Arbeidsform:
Teoretisk veiledning og instruksjon. Gjennomføres i klasserom eller på skytebanen.
Samling 2.
Timer med lærer: 5
Tema:
Leksjon:
3)Standplassledelse
4)Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning
Stikkord:
Standplassledelse ved lokalt skyteanlegg
-elg/hjortskyting
-innskyting
-storviltprøve
-100 m skyting
- skyteavbrudd
- protester
Skyting på ulike hold og mål

Arbeidsmåte

Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning på skytebane

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NJFF-autorisert instruktør for rifle
Aktuell litteratur for lærer/instruktør

Leksjon:
1. Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
2. og 3. Regelverk NJFFs jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
Instruks om skyteprøve for storviltjegere.
Aktuell litteratur til støtte for instruktør: Power Point presentasjon kan lastes ned her:
http://www.njffvault.com/HPD/Skyting/Skyteledelse_Rifle.pptx

Samt øvrig materiell nevnt i planen.

Læringsressurser

Leksjon:
1. Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
2. og 3. Regelverk NJFFs jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
Instruks om skyteprøve for storviltjegere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven