1637 Nybegynnerkurs i birøkt

Mål:

Gi en innføring i birøkt, om biologi, stell av bier, materiell og lokal birøkt. Er tenkt som forkurs for kurs og oppfølging i praktisk birøkt for de som ønsker det.

Målgruppe:

Personer som ønsker informasjon om bienes biologi og mulighetene for å starte med birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Bygger på Norges birøkterlags kursmateriell og eget materiell og erfaringer fra kurs i 2014. Som forkurs for kurs og oppfølging i praktisk birøkt for de som ønsker det.
Kurset går over 16 timer på 4 torsdagskvelder i februar 2015 med film, lysbilder, materielldemonstrasjon og honningsmaking m.m.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Om birøkt og bienes biolgi og lokal birøkt.

Stikkord:

Oppstart kurs Film, lysbilder overhead og honningsmaking.

Arbeidsform og gjennomføring:

Framvisning med kommentar, spørsmål og svar

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bienes betydning i naturen og som honningprodusent.

Stikkord:

Lysbilder og overhead

Arbeidsform og gjennomføring:

Framvisning med kommentar, spørsmål og svar

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Materiell, bigårdsplassen

Stikkord:

Lysbilder overhead og materiell

Arbeidsform og gjennomføring:

Framvisning med kommentar, spørsmål og svar og demonstrasjon.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bier som hobby, attåtnæring/næring, økonomi, avsluttning kurs

Stikkord:

lysbilder og overhead

Arbeidsform og gjennomføring:

Framvisning med kommentar, spørsmål og svar. Evaluering av kurs. Kursbevis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Mitt første år som birøkter. Ingar`sis birøkt.
Film "Droningen og dens gode hjelpere"

Krav til lærer/instruktør:

Erfarne birøktere og kursholdere. 37 og 38 år som birøktere. Har holdt 6-7 birøkterkurs og deltatt på flere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

I tillegg til ovennevnte, Egil Villumstad`s birøkt som hobby og næring.
Rolf Lunder`s Håndbok i birøkt m. flere.