1627 Rallylydighet, videregående

Mål:

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for, og i stand til å konkurrere i klasse 3 og Elite i Rallylydighet.

Målgruppe:

Deltakerne bør kunne grunnleggende Rallylydighetsøvelser fra klasse 1 og 2.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er skissert som kurs på 7 kvelder med til sammen 14 timer, men kan også avholdes som helgekurs der dette er ønskelig. Instruktør har med egen hund og viser momenter og øvelser, der dette er naturlig/nødvendig.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Konkurransetrening. Grunnleggende øvelser.

Stikkord:

Se på de grunnleggende øvelsene. Jobbe spesielt med stå momentet og bli øvelser. Øvelsene: 301, 302, 303, 312, 404

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Er det grunnleggende øvelser som ikke er på plass?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Banebygging. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Se på de grunnleggende øvelsene. Jobbe spesielt med stå – berør momentet og fremadsending til kjegle. Små kombinasjoner. Øvelsene: 311 og 405

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3. Trene på momenter og øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med tilbakemeldinger = mestring og videreutvikling for alle, under veiledning av godkjent NRL instruktør. Korte økter og positivt treningsmiljø.

Problemstillinger:

Hva må det tas hensyn til ved banebygging?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forstyrrelser. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Avstandskommandering. Slalåm mellom beina. Trene med forstyrrelser. Små kombinasjoner. Tilhørende øvelsene:406, 407, 310

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hvilke fortyrrelser lager problem for den enkelte ekvipasje? Hva kan gjøres?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Regler og tips til hinderøvelsene. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Hinder og snurr under marsj. Små kombinasjoner. Øvelsene: 305, 306, 307, 403, 308

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Er høyreføring ved hinderøvelser ett problem?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Rygging. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Rygging og sidebytter. Små kombinasjoner. Øvelsene: 304, 309, 401 402, 409, 410

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hvordan få til fine "under marsj" øvelser?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Titler. Cert og Championatregler. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Innkalling, dekk under marsj. Små kombinasjoner. Øvelsene: 408, 411, 412, 313

Arbeidsform og gjennomføring:

Som for kveld 2.

Problemstillinger:

Hva kreves for å bli Champion?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Konkurransemestring. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:

Kurset avsluttes med litt teori og en liten konkurranse i rallylydighet, som tilrettelegges kursdeltakernes ferdighetsnivå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Hvordan mestre stress ved konkurranse?

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK sine Rallylydighet regler.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent NRL instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKK sine Rallylydighets regler.

Opplegg for evaluering:

Kursbevis, evalueringsskjema og råd om videre treningen for hver enkelt ekvipasje.