1613 Klubbrådgiversamling

Mål:

 • Gi de voksen i 4H klubbene en god start på året og opplæring i hva det vil si å være en klubbrådgiver i 4H.
  Kurset skal inspirere og gi gamle og nye klubbrådgivere frisk giv til å starte 4H året.
  • Lære om 4H som organisasjon
  • Øære om drift av 4H klubb
  • Lære om samarbeid og erfaringsutveksling

Målgruppe:

Voksne i 4H. De fra 18 år og oppover

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

4H -organisasjon, idé, verdier og formål

Stikkord:

Velkommen Vi blir kjent med hverandre.
Generell informasjon og innføring i 4H sine verdier og formål. I denne økten oppdateres deltakerne også på siste nytt i organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, diskusjon, gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan er organisasjonen bygd opp? Hvordan står det til med medlemsutviklingen?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Finnes den perfekte 4H-klubb?

Stikkord:

Gruppa deles: teori + praktisk aktivitet
Del 1:
Inkluderende miljø, å skape samfunnsengasjement, trygg(e) organisasjon, strukturerte og kreative klubbrådgivere og styremedlemmer, veiledning og rollefordeling, opplæring i organissasjonsarbeid.
Hvordan får vi dette egentlig til i praksis?

Del 2:
Vi er aktive brukere av naturen. Deltakerne får presentert og prøve ut nye aktiviteter til bruk i egen klubb.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske oppgaver i grupper, forelesning, diskusjon.

Problemstillinger:

Når misbruker en leder makt i forhold til et medlem?
Hvordan kan klubbene utøve samfunnsengasjement?
Er klubben vår inkluderende?
Hva skal til for at denne aktiviteten fungerer i min klubb?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Utveksling av erfaringer og kompetanse

Stikkord:

Samarbeid på tvers av klubbene, informasjon om arrangement og prosjekt til neste år.
Oppsummering av samlingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid, forelesning

Problemstillinger:

Hva skjer til neste år? Hva kan medlemmene i klubben min være med på? Kan vi besøke hverandres arrangement eller samarbeide om et prosjekt? Hvordan kan vi få ideer og bruke hverandre som ressurs?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Trygg(e) organisasjoner (Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner)
Ulike idehefter og info-hefter utgitt av 4H (klubbrådgiveren, praktisk organisasjonsarbeid, møteboka, året rundt, ide-banken)

Krav til lærer/instruktør:

Bør ha noe pedagogisk bakgrunn, samt kjenne organisasjonen.
Faglig kunnskap og erfaring med aktivitet sammen med barn ute i naturen (praktisk del lørdagen).

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Prosjekthåndboka (metoder og øvelser)
Ulike håndbøker i organisasjonsopplæring
Frivillighet Norge: inkluderende organisasjoner

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema