1610 FKF Instruktør Fase 2

Mål:

Deltakerne skal etter endt kurs kunne holde kurs for fuglehund eiere i fjellet/lavland/skog.
Deltakerne vil få en dypere forståelse for hund, instruktørens rolle og være godt forberedt og kvalifisert til å kunne ta videre utdanning som instruktør innen spesialiseringene - fuglehund, aversjon, ettersøk og dressur.

Målgruppe:

Fuglehundeiere med ønske om større kompetanse omkring jakthunddressur med mulighet for å bli Fase 2 instruktør. Aktuelle instruktører for jakthunddressur i lokalklubb.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

I forkant av kurset utarbeides oppgaver som kandidatene må bruke som egenstudie uten lærer. Beregnet timeantall 8.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Utøvende rolle som instruktør samt vektlegging av gode dressurplaner for hver ekvipasje.

Stikkord:

Terminologi, gruppeoppgaver, diskusjon, praksis i føring av hund i felt. Kandidatene administrerer og leder partier. Hund og førers prestasjoner. Planer for videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Starter dagen med teorigjennomgang. Deretter ut i felt for å slippe hunder, gjerne hunder med forskjellige problemområder som må løses av instruktørelevene. Hver elev ute i instruksjon har alltid en lærer med seg.

Problemstillinger:

Utøvelse av instruktørrollen.
Følgende problemstillinger må løses: trege reisere, hunder som ikke er rolig i fuglesituasjon, hunder som ikke jakter planmessig, som er biotopjegere.

2. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

Praksis i føring av hund i felt. Elevene administrerer og leder partiet i fra opprop og ut i

Stikkord:

Morgenandakt, dressurplaner, diskusjon. Løsningsfokusert.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis. Starter dagen først med morgenandakt, noe alle elever skal gjennomføre. Instruere ekviapasjer. Lærerne er med hele tiden og opp i situasjoner for å gi riktig veiledning og instruksjon.

Problemstillinger:

Manglende bredde og dybde i søket, innkallingsproblematikk. Føring av hund.

3. samling

Timer med lærer: 9

Timer uten lærer: 0

Tema:

Praksis i føring av hund. Repetisjon av samling 1. og samling 2. Samt avsluttende eksamen med bestått / ikke bestått.

Stikkord:

Morgenandakt, føring av hund, dressurplaner, instruktørrollen og viktigheten av den.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, praksis med lærer. Teorien tar opp problemstillinger og hvilke erfaringer er gjort når ting

Litteratur/materiell for deltakerne:

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) hefte Intruktørutdannelse Fase II. Utarbeidet i samarbeid med Jon Georg Hov.
Dommerhåndboken for fuglehunddommere.

Krav til lærer/instruktør:

FKF - Fase 3 instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Powerpointpresentasjoner til alle leksjoner tilsendt fra FKF.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema. Oppsummering og gjennomgang av kurset.