1606 Praktisk seljakt

Mål:

Å videreformidle tradisjonen for seljakt. Opplæring rundt regelverk, jaktform og ivaretakelse av selen.

Målgruppe:

Alle som tilfredsstiller kravene for seljakt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Teori om jaktform, regelverk og sikkerhet med hensyn til jakt på havet.

Stikkord:

Sikkerhet, våpen og ammunisjon, jaktbare selarter - kvoter, skytesektor - rikosjettfaren ved skyting på havet. Hva er lurt å tenke på med tanke på våpen, båt og glatte svaberg.

Arbeidsform og gjennomføring:

Powerpoint med foredrag, samt en diskusjon.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Jakting på de(n) aktuelle selarten(e) i området. Det jaktes fra holmer, med en ventende båt i nærheten for å plukke opp skutt sel.

Arbeidsform og gjennomføring:

Elevene deltar, sammen med en instruktør, praktisk som jegere på seljakt.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk jakt, flåing, skraping og ivaretakelse av kjøttet.

Stikkord:

Jakting på de(n) aktuelle selarten(e) i området. Det jaktes fra holmer, med en ventende båt i nærheten for å plukke opp skutt sel.

Arbeidsform og gjennomføring:

Elevene deltar, sammen med en instruktør, praktisk som jegere på seljakt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NJFFs kurshefte for seljakt. Tilgjengelig på njff.no

Krav til lærer/instruktør:

Må være kjent med de ulike selartene og kvoter for området.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NJFFs kurshefte for seljakt. Tilgjengelig på njff.no

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering etter hver dag, samt et anonymt evalueringsskjema ved endt kurs.