1603 Rallylydighet

Mål:

  • Lære om Rallylydighet.
    • Fokus på baneskilt til klasse 1, samt innføring i briefing av bane.
    • Forberedende konkurransekurs for øvede nybegynnere, samt for nybegynnere med kjennskap til rallylydighet.

Målgruppe:

Nybegynner kurs for de som ønsker å lære mere om Rally lydighet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er skissert som kurs på 2 helgedager a 8 timer pr dag.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Fokus på skilt kl 1

Stikkord:

Gjennom gang av hva Rally LP er og reglementet. Vi gjennomgår alle baneskiltene i kl1, både teoretisk og praktisk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Utgangsstillingen/holt. Lineføring, svinger, tempoendringer. Viktigheten av forsterkning på rett tid.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Forberedelse til konkurranse

Stikkord:

Breafing av baner, forberedelser til konkurranser

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Gjennomgår hvordan vi forholder oss til "forstyrrelser". Hva gjør de med oss under trening/konkurranser?
Forberedelser/rutiner .